On es pot guanyar temps en educació física? Anàlisi de centre

Show simple item record

dc.contributor Bennàsser Torrandell, Martí Xavier
dc.contributor.author Cobo Comas, Daniel
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-12-10T09:32:12Z
dc.date.issued 2020-06-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156396
dc.description.abstract [cat] L’objectiu és analitzar diferents ítems relacionats amb el temps de compromís motor, la intensitat de la classe, el temps perdut a causa del centre i el temps del professorat. Aquesta anàlisi permet proposar diferents millores i suggerències per aconseguir millors classes d’educació física. S’analitzaran 4 classes d’educació física (2 hores per classe) dels 4 grups de 4t d’ESO. Els resultats mostren 2 possibles escenaris, en el primer, la intensitat sembla estar al mateix nivell pels dos gèneres, no s’aprecia gran variabilitat per aquest ítem durant la classe, el temps de compromís motor és superior al 50% del temps total de la classe, el temps perdut pel centre es troba al voltant del 10% i 15% depenent de la classe, i el professorat principalment perd temps a les explicacions i a l’organització de la classe. El segon escenari mostra més diferències entre gèneres a l’ítem d’intensitat (gènere masculí més intensitat que el femení), hi ha més variabilitat de la intensitat durant la classe (menys intensitat a la segona hora), el temps de compromís motor és menor que el primer escenari, i hi ha només algunes petites diferències amb el primer escenari en el temps perdut pel centre i el professorat. Les intervencions de millora a desenvolupar, aniran en relació a la gestió del temps del programa de classe, orientades a aconseguir explicacions més ràpides per part del professorat i aconseguir una millor organització de la classe. ca
dc.description.abstract [eng] The objective is to analyse different items related with engagement time, class intensity, time spent by centre and teacher time. This analysis allows proposing different improvements and suggestions to get better physical education classes. It’ll analyse 4 physical education classes (2 hour for class), 4 groups of 4 ESO. The results show two possible scenarios, in the first one, the intensity seems to be in the same level for both genders, it doesn’t appreciate high variability for each item during class, the engagement time is over the 50% of the total class time, the time spent by centre is about 10% and 15% depending on the class, and teacher principally spent time in explications and class organisation. The second scenario, show more differences between genders in intensity item (male have more intensity time than female), there are higher intensity variability during class (less intensity in the second hour), the engagement time is lower than the first scenario, and there are only a little bit differences with the first scenario in time spent by centre and teacher. Improvements interventions are about time management of the class program, about get fast explications for teacher and get a better class organisation. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Temps de compromís motor ca
dc.subject.other intensitat de classe ca
dc.subject.other gestió del temps ca
dc.subject.other organització de centre ca
dc.title On es pot guanyar temps en educació física? Anàlisi de centre ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T11:01:14Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics