Com millorar la competència socioemocional de l’alumnat d’FP Bàsica a través de les Intervencions assistides amb cavalls

Show simple item record

dc.contributor Regadera Pineda, Maria Luisa
dc.contributor.author Grimalt Sabater, Francesca
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2021-12-10T09:54:09Z
dc.date.issued 2020-06-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156398
dc.description.abstract [cat] L'adolescència és un període molt intens emocionalment i amb freqüents canvis d'estats d'ànim. Una bona convivència és clau pel desenvolupament de l’alumnat d’FP Bàsica però aquests, habitualment, mostren mancances d’habilitats socials i emocionals. En aquest treball es presenta una proposta per treballar amb cavalls el desenvolupament de la intel·ligència socioemocional, ja que el desenvolupament de la intel·ligència emocional i de les habilitats socials afecta directament en la prevenció de factors de risc a les aules i ajuda a millorar les relacions, les qualificacions i la motivació de l’alumnat. Educar en les emocions és la base per aprendre a viure amb nosaltres mateixos i amb els altres i les Intervencions Assistides amb Animals obtenen bons resultats en aquets camp pels seus beneficis motivacionals i educatius, degut a que la presència de l’animal ajuda a augmentar l’autoestima i confiança en si mateixos, i a incrementar l’atenció, comprensió i motivació, promovent l’estimulació mental. Aquest tipus d’intervencions faciliten l’experimentació i, per tant, l’aprenentatge. ca
dc.description.abstract [eng] Adolescence is an emotionally very intense period with frequent changes in moods. Good coexistence is key to the development of FP Basic students, but they usually show a lack of social and emotional skills. This paper presents a proposal for working with horses on the development of socio-emotional intelligence, as the development of emotional intelligence and social skills directly affects the prevention of risk factors in classrooms and helps to improve students relationships, grades and motivation. Educating in emotions is the basis for learning to live with ourselves and with others and Animal Assisted Interventions get good results in these fields for their motivational and educational benefits, because the presence of the animal helps to increase the selfesteem and self-confidence, and to increase attention, understanding and motivation, promoting mental stimulation. These types of interventions facilitate experimentation and, therefore, learning. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 377 - Formació professional ca
dc.subject.other Adolescència ca
dc.subject.other Competència emocional ca
dc.subject.other Convivència ca
dc.subject.other FP Bàsica ca
dc.subject.other Adolescence ca
dc.subject.other Emotional competence ca
dc.subject.other Coexistence ca
dc.subject.other Basic FP ca
dc.title Com millorar la competència socioemocional de l’alumnat d’FP Bàsica a través de les Intervencions assistides amb cavalls ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T11:01:17Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics