El poble d’Artà com a escenari de dos itineraris didàctics en el primer cicle d’ESO

Show simple item record

dc.contributor Roig Bauzà, Gabriel
dc.contributor.author Genovard Quetglas, Laura
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2022-01-17T12:22:34Z
dc.date.issued 2020-06-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/156789
dc.description.abstract [cat] Els coneixements relacionats amb els paràmetres de població, l’urbanisme i els sectors econòmics són fonamentals per a comprendre el funcionament d’una societat. El poble d’Artà és l’espai que s’ha elegit per a que els alumnes del primer cicle d’ESO integrin d’una forma pràctica i vivencial aquests coneixements. La intenció de la proposta és que l’alumnat comprengui millor l’entorn més proper a través de l’assignatura de Geografia i Història i que sigui capaç d’utilitzar aquest nous aprenentatges en la interpretació del món global d’avui. Per això es presenten dos itineraris didàctics, un relacionat amb els sectors econòmics i l’altre amb la població i l’urbanisme. Les activitats i metodologies que s’hi recullen cerquen el protagonisme de l’alumnat, el treball per competències, l’aprendre fent, el desenvolupament del pensament crític i la valoració del patrimoni cultural d’Artà. ca
dc.description.abstract [eng] Knowledge related to population parameters, urbanism and economic sectors is essential to understand the functioning of society. The village is useful so that students of the first cycle of ESO can have a practical and experiential learning. The intention of the proposal is that students can refer to the nearby environment in order to understand much better the subject of Geography and History and that it can be able to use this new learning about the interpretation of today’s global world. For this reason, two didactic itineraries are presented, the first one related to the economic sectors and the second one related to the population and urbanism. The activities and methodologies that are collected are looking for a higher prominence of the students, cooperative work, learning by doing, the development of critical thinking and the assessment of the cultural heritage of Artà. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 93 - Història. Ciències auxiliars de la història. Història local ca
dc.subject.other Sectors econòmics ca
dc.subject.other Artà ca
dc.subject.other itinerari didàctic ca
dc.subject.other treball cooperatiu ca
dc.subject.other població ca
dc.subject.other economic sectors ca
dc.subject.other Artà ca
dc.subject.other didactic itineraries ca
dc.subject.other cooperative work ca
dc.subject.other population ca
dc.title El poble d’Artà com a escenari de dos itineraris didàctics en el primer cicle d’ESO ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2021-06-30T11:06:59Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics