La importància de la relació terapèutica en programes de prevenció familiar: és possible la seva incorporació en programes d'entrenament parental?

Show simple item record

dc.contributor Vives Barceló, Margarita
dc.contributor.author Boix Garcia, Raquel
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2022-02-10T13:35:37Z
dc.date.issued 2021-09-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/157483
dc.description.abstract [cat] El consum d'alcohol i drogues a l'adolescència és una realitat actual significativa i una de les preocupacions de molts i moltes professionals que treballen a l'àmbit social amb infants i joves. En els darrers anys un gran nombre d'estudis han demostrat que les intervencions basades en la família alteren processos familiars de risc, evitant els comportaments problemàtics dels joves i promovent els comportaments juvenils saludables. Els programes d'entrenament parental són un tipus d'intervenció familiar que cada vegada van adquirint més importància i estan més present en la societat, ja sigui oferit des de les escoles, serveis socials o salut pública. Millorar les taxes de participació en aquests programes de prevenció familiar és un repte actual. Trobar quins elements poden ser facilitadors o barreres de la participació és clau per tal de fer arribar aquests programes al major nombre de famílies i fomentar així la prevenció en l'àmbit comunitari. La relació terapèutica és un element clau per a treballar amb persones i famílies, que ha rebut poca atenció en contextos socioeducatius i que pot ser un element important com a factor facilitador de la participació als programes d’entrenament familiar. Algunes variables com l'experiència en el treball de famílies, l’edat de les professionals i el tipus de grup d’intervenció poden estar involucrades en aquesta relació. ca
dc.description.abstract [eng] Alcohol and drug use in adolescence is a significant current reality and one of the concerns of many, many professionals working in the social field with children and young people. In recent years a large number of studies have shown that family-based interventions alter family risk processes, avoiding problematic behaviors of young people, and promoting healthy youthful behaviors. Parent training programs are a type of family intervention that are becoming increasingly important and are more present in society, whether offered from schools, social services or public health. Improving participation rates in these family prevention programs is a current challenge. Finding what elements can be facilitators or barriers to participation is key in order to bring these programs to the largest number of families and thus encourage prevention at the community level. The therapeutic relationship is a key element in working with individuals and families, which has received little attention in socio-educational contexts and can be an important element as a facilitator of participation in family training programs. Some variables such as experience in family work, the age of the professionals and the type of intervention group may be involved in this relationship ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 613 - Higiene en general. Higiene i salut personal ca
dc.subject.other Prevenció familiar ca
dc.subject.other Programes d’entrenament parental ca
dc.subject.other aliança terapèutica ca
dc.title La importància de la relació terapèutica en programes de prevenció familiar: és possible la seva incorporació en programes d'entrenament parental? ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2022-02-01T06:51:58Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics