L’educació sexual en la infància i el paper de la família: La literatura infantil com eina educativa

Show simple item record

dc.contributor Vives Barceló, Margarita
dc.contributor.author Duran Mestre, Aina Maria
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2022-02-14T08:45:19Z
dc.date.issued 2021-06-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/157550
dc.description.abstract [cat] La sexualitat és una esfera inherent a l’individu i necessita d’aprenentatges des del naixement de la persona per poder establir unes bases sòlides per fomentar una bona salut sexual. Tots els agents que entren en joc en els primers anys d’un infant tenen un paper actiu dins l’aprenentatge d’habilitats, eines, estratègies, actituds, aptituds i coneixements sobre la sexualitat, però la família ocupa un lloc prioritari per abordar la temàtica. Les obres literàries infantils són una eina amb unes característiques pedagògiques i educacionals molt concretes que ajuden a vincular infants i famílies plantejant, des de la literatura, l’atenció a la sexualitat en els 12 primers anys de vida. Aquesta investigació es composa per una fonamentació teòrica als conceptes principals esmentats, que són la família, la infància, l’educació sexual i la literatura infantil i es complementa amb la realització d’un aplec d’11 obres infantils que abracen la temàtica i la seva anàlisi. La recerca evidencia la necessitat d’un rol familiar proactiu per aconseguir l’educació sexual des de casa, i d’aquesta manera atendre a les necessitats dels infants i promocionar els seus drets, proposant a la literatura infantil com un recurs amb moltes potencialitats. o Paraules clau: Infància, família, educació sexual, salut sexual, literat ca
dc.description.abstract [eng] Sexuality is an inherent sphere of the individual which needs to be learned from birth in order to establish a solid foundation to promote good sexual health. Every agent involved in the first years of a child's life play an active role in learning skills, tools, strategies, attitudes, aptitudes and knowledge about sexuality. However, family plays a major role in addressing the aforementioned topic. Children's literature is a tool with very specific pedagogical and educational characteristics which may strengthen family bonds by raising attention, from literature, to sexuality during the first 12 years of life. This research encompasses a theoretical framework related to the aforementioned concepts (family, childhood, sex education and children's literature) a collection of 11 children's books which revolve around the subject. The research emphasizes the idea of promoting a proactive approach among families to accomplish an adequate sex education at home. In fact, children's literature is considered a resource with high potentials, which can meet children’s needs as well as protecting, promoting and respecting their need ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances ca
dc.subject 613 - Higiene en general. Higiene i salut personal ca
dc.subject.other Infància ca
dc.subject.other família ca
dc.subject.other educació sexual ca
dc.subject.other salut sexual ca
dc.subject.other literatura infantil ca
dc.subject.other childhood ca
dc.subject.other family ca
dc.subject.other sexual education ca
dc.subject.other sexual health ca
dc.subject.other children’s literature ca
dc.title L’educació sexual en la infància i el paper de la família: La literatura infantil com eina educativa ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2022-02-01T06:52:15Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics