Historia de l'educació infantil a l'Estat espanyol: Una revisió sistemàtica

Show simple item record

dc.contributor Comas Rubí, Francisca
dc.contributor.author Arbona Cortés, Elvira Assumpta
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2022-02-14T11:37:45Z
dc.date.issued 2021-09-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/157571
dc.description.abstract [cat] Actualment no ens qüestionem la necessitat del fet que existeixi l’etapa escolar infantil a l’Estat espanyol, però han hagut de passar molts d’anys, perquè puguem veure aquesta etapa inclosa al sistema educatiu. És important remarcar que durant la història, la majoria dels pedagogs/es sempre havien defensat la necessitat d’educar als infants des de ben petits. Per això, hem dut a terme una revisió sistemàtica sobre el que s'ha publicat d'història de l'educació infantil a l’Estat espanyol, donant com a resultat un total de 27 publicacions. Per a la seva localització s'han fet servir les bases de dades següents: Dialnet i EbscoHost. Les paraules claus utilitzades han estat les següents: historia de la educación, primera infancia, preescolar, párvulos, jardín de infancia, guardería, España i Español. D’aquesta forma, l’objectiu general d’aquesta revisió sistemàtica és conèixer què s’ha estudiat/investigat entorn de la història de l’educació infantil a l’Estat espanyol, per conèixer els grans trets que la caracteritzen i que marcaren i/o feren possible, gaudir, del sistema educatiu actual. Els resultats i les conclusions més destacades han estat que la història de l’educació infantil a l’Estat espanyol ha estat investigada i estudiada per diversos autors de les diferents universitats espanyoles; les temàtiques analitzades han estat molt diverses i, alhora, els estudis s’han concretat en diverses èpoques (tant segle XIX com segle XX) ca
dc.description.abstract [eng] We do not currently question the need for the infant school stage to exist in Spain, but it has taken many years for us to see this stage included in the education system. It is important to note that throughout history, most educators have always advocated the need to educate children from an early age. For this reason, we have carried out a systematic review of what has been published on the history of early childhood education in Spain, resulting in a total of 27 publications. The following databases have been used for its location: Dialnet and EbscoHost. The keywords used were: history of education, early childhood, preschool, kindergarten, kindergarten, daycare, Spain and Spanish. Thus, the general objective of this systematic review is to know what has been studied / researched around the history of early childhood education in Spain, to know the major features that characterize it and that marked and / or made it possible to enjoy the current education system. The most outstanding results and conclusions have been that the history of early childhood education in Spain has been researched and studied by various authors from different Spanish universities; the topics analyzed have been very diverse and, at the same time, the studies have taken shape in different periods (both the 19th and 20th centuries). ca
dc.format application/pdf
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject.other Història de l’Educació ca
dc.subject.other Educació Infantil ca
dc.subject.other Revisió Sistemàtica ca
dc.subject.other History of Education ca
dc.subject.other Childhood Education ca
dc.subject.other Systematic Review ca
dc.title Historia de l'educació infantil a l'Estat espanyol: Una revisió sistemàtica ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2022-02-01T06:52:22Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics