La Gamificació i Ludificació a l'aula de Música

Show simple item record

dc.contributor Tarazona Tarrega, Pau
dc.contributor.author Santandreu Suñer, Miquel
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2022-02-16T13:50:44Z
dc.date.issued 2021-07-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/157712
dc.description.abstract [cat] En l’actualitat, la ludificació o gamificació,ha adquirit molta popularitat com a una eina innovadora, convertint-se així, en una alternativa a les metodologies més tradicionals. Aquest Treball de Fi de Màster pretén aprofundir l’ús del joc com eina en el procés d’ensenyament-aprenentatge a l’àmbit de l’educació musical a secundària. Es fa una revisió bibliogràfica del tema, per cercar les implicacions pedagògiques del joc, l’origen de la gamificació com metodologia educativa, i els beneficis i inconvenients que té aquesta pels alumnes. També es fa una recerca de les eines o plataformes digitals disponibles per dissenyar material didàctic en forma de joc educatiu, com les aplicacions tipus Kahoot, Class Dojo o Quizizz, entre d’altres. Finalment després d’establir aquest marc teòric sobre el tema plantejarem una proposta educativa la qual estarà enfocada a l’aplicació d’aquesta metodologia a l’assignatura de música a primer d’ESO. ca
dc.description.abstract [spa] En la actualidad, la ludificación o gamificación, ha adquirido mucha popularidad como una herramienta innovadora, convirtiéndose en una alternativa a las metodologías más tradicionales. Este Trabajo de Fin de Máster pretende profundizar el uso del juego como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la educación musical a secundaria. Se hace una revisión bibliográfica del tema, para buscar las implicaciones pedagógicas del juego, el origen de la gamificación como metodología educativa, y los beneficios e inconvenientes que tiene esta para los alumnos. También se hace una investigación de las herramientas o plataformas digitales disponibles para diseñar material didáctico en forma de juego educativo, como las aplicaciones tipos Kahoot, Class Dojo o Quizizz, entre otros. Finalmente después de establecer este marco teórico sobre el tema plantearemos una propuesta educativa la cual estará enfocada a la aplicación de esta metodología a la asignatura de música a primero de ESO. ca
dc.description.abstract [eng] Today, ludification or gamification has acquired much popularity as an innovative tool, becoming an alternative to more traditional methodologies. This Master's Work pretends to treat the use of games as a tool in the teaching-learning process in the field of musical education in high school. A bibliographic review of the theme is done to look for the pedagogical implications of the game, the origin of gamification as an educational methodology, and the benefits and drawbacks of gamification to pupils. A search is also made for the available digital tools or platforms to design educational material in the form of educational games, such as Kahoot, Class Dojo, Quizizz, among others. Finally, after establishing this theoretical framework on the subject, we will be putting forward an educational proposal which will be focused on the application of this methodology to the subject of music. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 373 - Ensenyament primari i secundari ca
dc.subject 79 - Diversions. Espectacles. Cinema. Teatre. Dansa. Jocs. Esports ca
dc.subject.other gamificació ca
dc.subject.other motivació a l’aula ca
dc.subject.other recursos d’aula ca
dc.subject.other música a l’educació secundària ca
dc.subject.other rendiment escolar ca
dc.title La Gamificació i Ludificació a l'aula de Música ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.date.updated 2022-02-01T07:04:03Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics