Caracterització i diferenciació de la matèria orgànica de dos grups de càlculs d'oxalat càlcic monohidrat de cavitat amb característiques morfològiques clarament diferents

Show simple item record

dc.contributor Prieto Almirall, Rafael Maria
dc.contributor.author Oliver Nicolau, Marc Adrià
dc.date.accessioned 2016-01-12T08:32:46Z
dc.date.available 2016-01-12T08:32:46Z
dc.date.issued 2016-01-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1579
dc.description.abstract [cat] La litiasi renal és una patologia caracteritzada per la formació de càlculs, que afecta entre l’1 i 10% de la població. Aquests càlculs es poden classificar en diferents grups, entre els que destaca el d’oxalat càlcic monohidrat (COM) de cavitat, que es pot subclassificar en típics i atípics, segons la seva morfologia. Els càlculs de COM de cavitat posseeixen una matriu orgànica amb un alt contingut proteic, que participa en la formació dels càlculs, i que podria ser la causant de la diferent morfologia entre els càlculs típics i atípics. Per tal de caracteritzar i diferenciar la matèria orgànica de la matriu d’aquests dos tipus de càlculs es va realitzar una extracció proteica seguint la metodologia de dos articles en què es realitzava aquest procés. Al no aconseguir dissoldre els càlculs ni obtenir resultats significatius, es va procedir a la recerca bibliogràfica d'altres medis d’extracció amb capacitat per dissoldre càlculs. Aquests es provaren en precipitats de cristalls d’oxalat càlcic, com a un model simplificat del càlcul. Un cop escollits els dos medis amb major grau de dissolució s’aplicaren a càlculs de COM aconseguint una dissolució de fins al 46% del càlcul. Mitjançant microscòpia electrònica s’observà que aquests medis dissolien el COM però no tenien la capacitat de redissoldre les proteïnes, per això s’aplicà un segon medi d’extracció més adequat al contingut proteic. Es proposa la metodologia a seguir per a una correcta caracterització i diferenciació de la matèria orgànica d’aquests càlculs. ca
dc.description.abstract [eng] Renal lithiasis are a condition, affecting between 1 and 10% of the population, characterized by the formation of calculi. These can be classified into different groups, and the calcium oxalate monohydrate cavity (COM) group is one of the most important; this one can be sub classified according to their morphology into typical and atypical. COM calculi of cavity have an organic matrix with a high protein content, which is involved in the formation of calculi and could be the cause of the different morphology between typical and atypical calculi. To characterize and differentiate the organic matrix of these two types of kidney stones, the protein extraction was performed following the methodology of two articles in which this process was described. Not achieving to dissolve the calculi, no significant results were obtained. And other extraction mediums with capacity of calculi dissolution were searched into the bibliography. These other mediums were tested in crystal precipitates of calcium oxalate as a calculi simplified model. Two mediums with greater dissolution power were chosen to be applied to COM calculi of cavity, obtaining a dissolution of the calculi up to 46%. Using electronic microscopy we observed that these mediums dissolved the COM but they couldn't dissolve the proteins. A second extraction medium more appropriated to protein content was applied to solve the issue. An appropriate procedure for the characterization and differentiation of organic matter in the calculi was suggested. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Biologia ca
dc.title Caracterització i diferenciació de la matèria orgànica de dos grups de càlculs d'oxalat càlcic monohidrat de cavitat amb característiques morfològiques clarament diferents ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Càlcul renal ca
dc.subject.keywords Oxalat càlcic monohidrat ca
dc.subject.keywords Extracció matriu proteica ca
dc.subject.keywords Kidney ca
dc.subject.keywords Calcium oxalate monohydrate ca
dc.subject.keywords Extraction matrix protein ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record