Estudi de l’eficàcia de l’espectrometria infrarroja per la determinació de la composició i tipus de càlculs renals. Aplicació als càlculs renals d’oxalat càlcic dihidrat

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)