Necessitats educatives en infants amb malalties rares i les seves famílies derivades de la pandèmia del Covid-19

Show simple item record

dc.contributor Verger Gelabert, Sebastià
dc.contributor.author Rodríguez Verdejo, Laura
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2022-03-28T12:07:41Z
dc.date.issued 2021-06-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/158444
dc.description.abstract [cat] L’educació forma part dels drets que tenen tots els infants, independentment de les seves característiques i condicions de salut. Aquesta, ha d’estar centrada en la diversitat, partint de la inclusió i la equitat com a eixos centrals, indispensables pel desenvolupament integral dels infants. Aquest treball té com a objectiu principal fer una revisió sistematitzada de la literatura a diferents bases de dades, per conèixer les característiques de l’atenció educativa que reben els infants amb malalties rares i analitzar quines són les necessitats educatives sorgides durant la pandèmia de la Covid-19, amb l’ajuda de diferents estudis i investigacions. Els resultats obtinguts constaten que, tot i existir estratègies metodològiques centrades en la diversitat i l’equitat, continuen existint obstacles per desenvolupar pràctiques inclusives respecte als alumnes amb necessitats educatives especials, sobretot en contextos nous i amb un important impacte, com la pandèmia viscuda. Aquest estudi pretén servir d’ajuda per a futures propostes de millora respecte a les pràctiques inclusives, equitatives i amb un fort compromís amb la qualitat de l’educació. ca
dc.description.abstract [eng] Education is part of the rights of all children, regardless of their characteristics and health conditions. This must be focused on diversity, based on inclusion and equity as central axes, essential for the integral development of children. The main objective of this work is to make a systematic review of the literature in different databases, to know the characteristics of the educational care that children with rare diseases receive and to analyze the educational needs that arose during the Covid-19 pandemic with the help of different studies and research. The results show that, despite the existence of methodological strategies focused on diversity and equity, there are still obstacles to developing inclusive practices for students with special educational needs, especially in new contexts and with a significant impact, such as the pandemic. This study aims to help future proposals for improvement with respect to inclusive, equitable practices and a strong commitment to the quality of education. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.other Malalties rares ca
dc.subject.other Educació ca
dc.subject.other Inclusivitat ca
dc.subject.other Covid-19 ca
dc.subject.other Pandèmia ca
dc.subject.other Rare diseases ca
dc.subject.other Education ca
dc.subject.other Inclusivity ca
dc.subject.other Pandemic ca
dc.title Necessitats educatives en infants amb malalties rares i les seves famílies derivades de la pandèmia del Covid-19 ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2022-02-01T07:21:04Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics