Evolució de la piezometria i la salinitat a s’Albufera de Mallorca (2000-2019)

Show simple item record

dc.contributor García García, Celso
dc.contributor.author Rotger Pujadas, Cristòfol
dc.date 2021
dc.date.accessioned 2022-04-12T09:31:45Z
dc.date.available 2022-04-12T09:31:45Z
dc.date.issued 2022-04-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/158744
dc.description.abstract [cat] Arreu del món les zones humides costaneres s’estan enfrontant a grans problemàtiques fruit del consum creixent d’aigua dolça d’aqüífers costaners i de l’impacte causat pel canvi climàtic, sent s’Albufera de Mallorca un exemple paradigmàtic d’aquesta realitat global. S’Albufera de Mallorca és un laboratori natural excel·lent per comprovar l’evolució dels nivells piezomètrics i la intrusió salina, on la falta d’una anàlisi actualitzada demostra la necessitat d’aportar nous coneixements sobre aquestes qüestions. El present estudi analitza a partir de tendències lineals l’evolució piezomètrica i la intrusió salina d’aquest aiguamoll entre els anys 2000 i 2019. Es demostrà doncs un augment piezomètric de les zones costaneres i una disminució als sectors més interiors. A més s’observà un clar descens generalitzat de la salinitat, tot i seguir mantenint en l’actualitat uns valors elevats. Aquests resultats indiquen un incompliment dels objectius de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) i una pèrdua dels valors ecològics i paisatgístics d’aquest indret, una realitat que necessita ser revertida sent aquest treball una gran eina enfront de la seva recuperació. ca
dc.description.abstract [eng] All over the world, coastal wetlands are facing major problems as a result of the growing consumption of freshwater from coastal aquifers and the impact caused by climate change, being S'Albufera de Mallorca a paradigmatic example of this reality. S’Albufera de Mallorca is an excellent natural laboratory for checking the evolution of piezometric levels and saline intrusion, where the lack of an up-to-date analysis demonstrates the need to provide new knowledge on these issues. The present study analyses, based on linear trends, the piezometric evolution and saline intrusion of this wetland between 2000 and 2019. Thus, a piezometric increase in coastal areas and a decrease in the inland sectors were demonstrated. In addition, there was a clear general decline in salinity, although it continues to maintain high values today. These results indicate a breach of the objectives of the Water Framework Directive (WFD) and a loss of ecological and landscape values of this place, a reality that needs to be reversed, being this work a great tool for its recovery. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura ca
dc.subject 9 - Geografia i història ca
dc.subject.other Albufera ca
dc.subject.other Massa d’aigua subterrània ca
dc.subject.other Nivell piezomètric ca
dc.subject.other Salinitat ca
dc.subject.other Acció antròpica ca
dc.subject.other Canvi climàtic ca
dc.subject.other Biodiversitat ca
dc.subject.other Albufera ca
dc.subject.other Body of water ca
dc.subject.other Piezometric level ca
dc.subject.other Salinity ca
dc.subject.other Anthropogenic action ca
dc.subject.other Climate change ca
dc.subject.other Biodiversity ca
dc.title Evolució de la piezometria i la salinitat a s’Albufera de Mallorca (2000-2019) ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics