Implicació de les adipoquines al desenvolupament de la Diabetis Mellitus Gestacional

Show simple item record

dc.contributor Gianotti Bauzà, Magdalena
dc.contributor.author Barceló Monserrat, Sebastiana
dc.date.accessioned 2016-01-12T10:48:31Z
dc.date.available 2016-01-12T10:48:31Z
dc.date.issued 2016-01-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1588
dc.description.abstract [cat] El procés de gestació es un estat hiperglucèmic, el qual s’acompanya per un increment de la resistència a la insulina a partir de la meitat de l’embaràs. En aquest context, la glucosa juga un paper fonamental, sent el principal combustible metabòlic per el correcte desenvolupament fetal. Dos trastorns metabòlics, la resistència a la insulina i la disfunció de les cèl·lules β, estan actualment vinculats a la patogènesi de la diabetis mellitus gestacional (DMG), encara que els mecanismes cel·lulars implicats en el desenvolupament d’aquest trastorn no estan completament dilucidats. Un conjunt d’hormones produïdes per la placenta i un increment de l’adipositat materna es proposen com a elements amb una funció important en aquesta alteració metabòlica. Amb això, les deficiències en els mecanismes subjacents del metabolisme de la glucosa durant el procés de gestació han iniciat esforços d'investigació per tal de descobrir altres mediadors potencials de resistència a la insulina, com són les adipoquines. Aquestes són un grup de substàncies, el coneixement sobre les quals està en contínua expansió i són principalment produïdes pel teixit adipós, encara que altres teixits com ara la placenta, l’epiteli mamari i els ovaris també poden produir-les. Aquest grup d’adipoquines inclou principalment: la leptina, l’adiponectina, el factor de necrosi tumoral α (TNF-α), la proteïna d’unió a retinol-4 (RBP-4), la visfatina, la resistina, l’apelina, la vaspina i d’altres. Aquestes molècules estan implicades en una àmplia gamma de processos fisiològics, incloent l’aterosclerosi, el metabolisme dels lípids, la regulació de la pressió arterial, l’angiogènesi i la sensibilitat a la insulina; així com també tenen influència en la immunitat i la inflamació. Els seus nivells en estats patològics pareixen incrementar, amb excepció de l’adiponectina, que mostra una disminució dels seus nivells. L'objectiu d'aquest estudi és revisar les implicacions de diverses adipoquines en la fisiopatologia de la DMG. ca
dc.description.abstract [eng] Pregnancy is a progressively hyperglycemic period, accompanied by increasing insulin resistance as from midgestation, with the hyperglycemia serving an important role in the development and nutrition of the fetus by providing it with adequate levels of glucose. Two metabolic disorders, insulin resistance and β cells dysfunction, are currently linked to the pathogenesis of gestational diabetes mellitus (GDM) although the cellular mechanisms involved in the development of GDM are not completely understood. Hormones produced by the placenta and increased maternal fat mass have been reported to play a major role in GDM. In this context, the gaps in the mechanisms underlying glucose metabolism in pregnancy states have initiated research efforts to uncover other potential mediators of insulin resistance: the adipokines. These are a group of substances, knowledge about these is continuously expanding that are produced mainly by adipose tissue. There are also other tissues that produced them, for example placenta, breast epithelium and ovaries. Adipokine group includes leptin, adiponectin, tumor necrosis factor alpha (TNF-α), retinol-binding protein-4 (RBP-4), visfatin, resistin, apelin, vaspin and others. These molecules are involved in various physiological processes including atherosclerosis, lipid metabolism, blood pressure regulation, angiogenesis and insulin sensitivity, while they also influence immunity and inflammation. Their levels in pathologic states increased, with the exception of adiponectin that shows decreased levels. The aim of this study is to review the implications of various adipokines in the pathophysiology of GDM. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Biologia ca
dc.title Implicació de les adipoquines al desenvolupament de la Diabetis Mellitus Gestacional ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Diabetes Mellitus gestacional ca
dc.subject.keywords Adipoquines ca
dc.subject.keywords Adiponectina ca
dc.subject.keywords Leptina ca
dc.subject.keywords Gestational Diabetes Mellitus ca
dc.subject.keywords Adipoquinas ca
dc.subject.keywords Adiponectin ca
dc.subject.keywords Leptin ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics