Estudi de l'agent alquilant Dianhidrogalactitol en cèl·lules de glioblastoma

Show simple item record

dc.contributor De Villalonga Smith, Priam
dc.contributor.author Bartolomé Catalá, David
dc.date 2022
dc.date.accessioned 2022-11-24T12:48:35Z
dc.date.available 2022-11-24T12:48:35Z
dc.date.issued 2022-11-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/159939
dc.description.abstract [cat] El glioblastoma (GBM) és el tumor primari més freqüent i agressiu del Sistema Nerviós Central (SNC), que tot i l’actual tractament amb l’agent alquilant temozolomida (TMZ), els pacients amb GBM tenen un mal pronòstic. Per això és de vital importància l’estudi de noves estratègies terapèutiques pel GBM. Dins l’estudi de noves teràpies destaca l’agent alquilant dianhidrogalactitol o Val-083, un agent alquilant que sembla superar els mecanismes de resistència que presenten algunes cèl·lules enfront de la TMZ, per la qual cosa podria usar-se com una alternativa. Una altra estratègia terapèutica pel GBM és la reutilització de fàrmacs ja aprovats, com és la clorpromazina (CPZ), que en els darrers anys ha mostrat efectes molt prometedors dins la teràpia del GBM. En aquest treball es pretén caracteritzar el potencial terapèutic del Val-083 i establir unes bases per un futur estudi de la sinèrgia amb la CPZ. Per a fer-ho, es va fer ús de les línies cel·lulars de GBM LN229 i U251. Es va determinar que el Val-083 presenta una IC50 a 96 hores de 7,17±1,55μM a la línia cel·lular de GBM LN229 i una IC50 4,42±2,79μM a la línia U251. Mentre amb la CPZ la IC50 a 96 hores és de 8,41±0,707μM i 5,91±1,50μM, respectivament. A més, el Val-083 sembla induir un arrest en fase G2/M del cicle cel·lular. ca
dc.description.abstract [spa] El glioblastoma (GBM) es el tumor primario más frecuente y agresivo del Sistema Nervioso Central (SNC), que a pesar del actual tratamiento con el agente alquilante temozolomida (TMZ), los pacientes con GBM tienen un mal pronóstico. Por eso es de vital importancia el estudio de nuevas estrategias terapéuticas por el GBM. Dentro del estudio de nuevas terapias destaca el agente alquilante dianhidrogalactitol o Val-083, un agente alquilante que parece superar los mecanismos de resistencia que presentan algunas células frente a la TMZ, por lo que podría usarse como una alternativa. Otra estrategia terapéutica para el GBM es la reutilización de fármacos ya aprobados, como es la clorpromazina (CPZ), que en los últimos años ha mostrado efectos muy prometedores en la terapia del GBM. En este trabajo se pretende caracterizar el potencial terapéutico del Val-083 y sentar unas bases para un futuro estudio de la sinergia con la CPZ. Para ello, se usaron las líneas celulares de GBM LN229 y U251. Se determinó que el Val-083 presenta una IC50 a 96 horas de 7,17±1,55μM en la línea celular de GBM LN229 y una IC50 4,42±2,79μM en la línea U251. Mientras que con la CPZ la IC50 a 96 horas es de 8,41±0,707μM y 5,91±1,50μM, respectivamente. Además, Val-083 parece inducir un arresto en fase G2/M del ciclo celular. ca
dc.description.abstract [eng] Glioblastoma (GBM) is the most frequent and aggressive primary tumour of the central nervous system (CNS). Despite current treatment with the alkylating agent temozolomide (TMZ), patients with GBM have a poor prognosis. Therefore, the study of new therapeutic strategies for GBM is of great importance. Within the study of new therapies, the alkylating agent dianhydrogalactitol or Val-083, an alkylating agent that seems to overcome the resistance mechanisms that some cells present against TMZ, could be used as an alternative. Another therapeutic strategy for GBM is drug repositioning, such as chlorpromazine (CPZ), which in recent years has shown very promising effects in GBM therapy. The aim of this study is to characterise the therapeutic potential of Val-083 and to lay the foundations for a future study of synergy with CPZ. To this end, the GBM cell lines LN229 and U251 were used. Val-083 was found to have an IC50 at 96 hours of 7.17±1.55μM in the GBM LN229 cell line and an IC50 of 4.42±2.79μM in the U251 line, whereas with CPZ the IC50 at 96 hours is 8.41±0.707μM and 5.91±1.50μM, respectively. Moreover, Val-083 seems to induce an arrest in G2/M phase of the cell cycle. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.subject.other Glioblastoma ca
dc.subject.other Agent alquilant ca
dc.subject.other Fenotiazines ca
dc.subject.other IC50 ca
dc.subject.other Viabilitat cel·lular ca
dc.subject.other Cicle cel·lular ca
dc.subject.other Apoptosis ca
dc.title Estudi de l'agent alquilant Dianhidrogalactitol en cèl·lules de glioblastoma ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics