El paper de la infermeria, l'impacte de les teràpies complementàries i la qualitat de vida dels pacients a les unitats de cures pal·liatives

Show simple item record

dc.contributor Moreno Mulet, Cristina
dc.contributor.author Coll Sánchez, Marina
dc.date 2023
dc.date.accessioned 2023-03-09T12:36:44Z
dc.date.available 2023-03-09T12:36:44Z
dc.date.issued 2023-03-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/160248
dc.description.abstract [cat] Introducció: Les Cures Pal·liatives (CP) són el model assistencial que es dedica a la cura total i activa de tots els pacients els quals la malaltia no respon a un tractament curatiu. Aquest treball està orientat a reafirmar la importància de la vida, considerant la mort com a un procés natural, ajudant a la persona i a la família a afrontar el procés i a viure de forma més activa possible. Objectius: L’objectiu general de l’estudi és realitzar una revisió bibliogràfica per establir l’evidència respecte a la qualitat de vida dels pacients ingressats a una Unitats de Cures Pal·liatives i el paper de la infermeria en aquest procés de darrers dies. Metodologia: S’ha portat a terme una revisió bibliogràfica exhaustiva a través de les bases de dades EBSCOhost, Pubmed i Cochrane, amb accés a elles a través de la Biblioteca de la UIB. S’han inclòs els articles publicats entre el 2012 i el 2022, en Espanyol i Anglès, amb disponibilitat de Text Complet Gratuït i que la població fossin els adults majors de 19 anys. Resultats: S’han inclòs un total de 19 articles relacionats amb les CP, les Teràpies Complementàries (TC) que s’utilitzen i la qualitat de vida dels pacients. Discussió: Les TC són un recurs molt utilitzat a les Unitats de Cures Pal·liatives (UCP) i comporten un impacte positiu al pacient influint d’aquesta manera en la seva qualitat de vida. També es destaca la importància de la tasca dels professionals d’infermeria en aquest àmbit assistencial. Conclusions: Després a haver realitzat la revisió de la literatura dels darrers anys es pot concloure que les TC influeixen en la qualitat de vida del pacient així com el paper de la infermeria tot i que l’evidència és escassa ca
dc.description.abstract [eng] Introduction: The CPs are the care model that is dedicated to the total and active care of all patients whose disease does not respond to a curative treatment, therefore the main objective is the control of pain and other symptoms. It is aimed at reaffirming the importance of life, considering death as a natural process, helping the person and the family to face the process and to live as actively as possible. Objectives: The general objective of the study is to carry out a bibliographic review to be able to establish the evidence regarding the quality of life of patients admitted to a Palliative Care Unit and the role of nursing in this process of the last days. Methods: An exhaustive bibliographic review was carried out through the EBSCOhost, Pubmed and Cochrane databases, with access to them through the UIB Library. We have included articles published between 2012 and 2022, in Spanish and English, with the availability of Free Full Text and that the population was adults over 19 years of age. Results: A total of 19 articles related to Palliative Care, the Complementary Therapies used, and the patients' quality of life have been included. Discussion: CT scans are a widely used resource in Palliative Care Units and have a positive impact on the patient, thus influencing their quality of life. The importance of the work of nursing professionals in this area of care is also highlighted. Conclussions: Subsequently, after having carried out the review of the literature of the previous years, it is possible to conclude that CT influences the quality of life of the patient in attendance, like the nursing paper, and that the evidence is scarce ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso spa ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 614 - Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d'accidents. Infermeria ca
dc.subject.other Infermeria ca
dc.subject.other Unitat de Cures Pal·liatives ca
dc.subject.other Qualitat de vida ca
dc.subject.other Teràpies Complementàries ca
dc.subject.other Nursing ca
dc.subject.other Palliative Care Unit ca
dc.subject.other Quality of Life ca
dc.subject.other Complementary Therapies ca
dc.title El paper de la infermeria, l'impacte de les teràpies complementàries i la qualitat de vida dels pacients a les unitats de cures pal·liatives ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics