Programació a llarg termini del metabolisme lipídic associada a la manipulació del subministrament de vitamina A durant la lactància

Show simple item record

dc.contributor Bonet Piña, Maria Luisa
dc.contributor.author Rubí Sandoval, Paula
dc.date 2022
dc.date.accessioned 2023-03-14T08:06:03Z
dc.date.available 2023-03-14T08:06:03Z
dc.date.issued 2023-03-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/160286
dc.description.abstract [cat] L'etapa perinatal és una finestra important de plasticitat del desenvolupament i a l' hora de determinar la programació metabòlica de l' individu. La nutrició perinatal influeix en la futura salut metabòlica. La lactància és un període d’especial interès, per ser possibles tant intervencions directes en l' infant com intervencions sobre la dieta materna dirigides a modificar la composició de la llet. La vitamina A és un micronutrient molt important durant el desenvolupament embrionari, present en la llet materna, i implicat en el control del metabolisme lipídic i energètic en animals adults. Aquest TFG aborda l'activitat de programació metabòlica de la vitamina A, incloent-hi una part experimental en un model genètic de ratolí –knockout per a Isx– que permet modificar el contingut en vitamina A de la llet mitjançant la suplementació de beta-carotè a les mares lactants. En aquest experiment, la descendència de mares control (no suplementades) i suplementades amb beta-carotè va ser alimentada després del deslletament i per tretze setmanes amb dieta regular o dieta obesogènica, i es va comprovar que, en comparació amb les cries de mares control, les cries de mares suplementades presentaven al deslletament més vitamina A al fetge, i acumulaven menys adipositat corporal amb la dieta obesogènica en edat adulta. Aquest TFG investiga l' expressió de gens relacionats amb el metabolisme lipídic i energètic en fetge de la descendència adulta, amb l' objectiu d' aprofundir en l' activitat i mecanismes de la programació del metabolisme hepàtic per vitamina A. S’ha observat que la suplementació amb vitamina A via llet materna modifica les capacitats metabòliques al fetge front una dieta hiperlipídica en edat adulta, aportant un efecte protector enfront a l’esteatosi que encaixa amb les proves histològiques prèvies a aquest treball, i de manera diferencial a mascles i femelles. ca
dc.description.abstract [spa] La etapa perinatal es una ventana importante de plasticidad del desarrollo y a la hora de determinar la programación metabólica del individuo. La nutrición perinatal influye en la futura salud metabólica. La lactancia es un periodo de especial interés, por ser posibles tanto intervenciones directas en el niño como intervenciones sobre la dieta materna dirigidas a modificar la composición de la leche. La vitamina A es un micronutriente muy importante durante el desarrollo embrionario, presente en la leche materna, e implicado en el control del metabolismo lipídico y energético en animales adultos. Este TFG aborda la actividad de programación metabólica de la vitamina A, incluyendo una parte experimental con un modelo genético de ratón –knockout para Isx– que permite modificar el contenido en vitamina A de la leche mediante la suplementación de beta-caroteno a las madres lactantes. En este experimento, la descendencia de madres control (no suplementadas) y suplementadas con beta-caroteno fue alimentada después del destete y por trece semanas con dieta regular o dieta obesogénica, y se comprobó que, en comparación con las crías de madres control, las crías de madres suplementadas presentaban al destete. más vitamina A en el hígado, y acumulaban menos adiposidad corporal con la dieta obesogénica en edad adulta. Este TFG investiga la expresión de genes relacionados con el metabolismo lipídico y energético en hígado de la descendencia adulta, con el objetivo de profundizar en la actividad y mecanismos de la programación del metabolismo hepático por vitamina A. Se ha observado que la suplementación con vitamina A vía leche materna modifica las capacidades metabólicas en el hígado en respuesta a una dieta obesogénica en edad adulta, aportando un efecto protector frente a la esteatosis que encaja con las pruebas histológicas previas a este trabajo, y de manera diferente en machos y hembras. ca
dc.description.abstract [eng] The perinatal stage is an important window of developmental plasticity and when determining the metabolic programming of the individual. Perinatal nutrition influences future metabolic health. Breastfeeding is a period of special interest because it is possible both direct interventions in the child and interventions on the maternal diet aimed at modifying the composition of milk. Vitamin A is a very important micronutrient during embryonic development, present in breast milk, and involved in the control of lipid and energetic metabolism in adult animals. This TFG addresses the metabolic programming activity of vitamin A, including a experimental part, with a genetic mouse model – knockout for Isx – that allows to modify the vitamin A content of milk by supplementing beta-carotene to breastfeeding mothers. In this experiment, the offspring of control mothers (not supplemented) and supplemented with beta-carotenes was fed after weaning and for thirteen weeks with a regular diet or obesogenic diet, and it was found that, compared to the offspring of controlled mothers, the offspring of supplemented mothers had weaning more vitamin A in the liver, and accumulated less body adiposity with the obesogenic diet in adulthood. This TFG investigates the expression of genes related to lipid and energy metabolism in the liver of adult offspring, with the aim of deepening the activity and mechanisms of metabolic programming by vitamin A. It has been observed that early life vitamin A supplementation modifies lipid metabolism capacities in the liver under an obesogenic diet in adulthood, providing a protective effect against steatosis that fits with the histological tests conducted prior to this work, and in a differential manner in males and females ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica ca
dc.subject 618 - Ginecologia. Obstetricia ca
dc.subject.other Programació metabòlica ca
dc.subject.other Vitamina A ca
dc.subject.other Llet materna ca
dc.title Programació a llarg termini del metabolisme lipídic associada a la manipulació del subministrament de vitamina A durant la lactància ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics