Estudi bionòmic d'una comunitat esciòfila de la zona infralitoral de Portopetro (Mallorca): variabilitat estacional i possible ús com a bioindicadors

Show simple item record

dc.contributor Ferriol Buñola, Pere
dc.contributor.author Palmer Serra, Joan
dc.date 2022
dc.date.accessioned 2023-03-16T11:28:45Z
dc.date.available 2023-03-16T11:28:45Z
dc.date.issued 2023-03-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/160307
dc.description.abstract [cat] Les esponges (fílum Porifera), són organismes que es troben presents a pràcticament tots els ecosistemes marins del món, sent característics per ser sèssils, filtradors i amb una baixa capacitat de dispersió, fent-los bons candidats a l’hora de ser utilitzats com a bioindicadors de la qualitat de l’aigua. El monitoreig de la qualitat de l’aigua, és un tema d’importància ecològica i d’actualitat, degut al canvi climàtic i a l’efecte antropogènic (contaminació). En la necessitat d’augmentar els coneixements en aquesta matèria a Mallorca, sorgeix el projecte “Esponges com a Sentinelles de la Qualitat d’Aigua costanera de Mallorca” (ESQuAMa), del qual aquest treball en forma part, amb l’objectiu d’estudiar les comunitats d’esponges i la seva correlació amb la qualitat d’aigua, per tal de, establir un catàleg d’espècies i identificar les espècies que es podrien utilitzar com a bioindicadores. Aquest treball representa l’establiment de la primera estació de mostreig a la illa (Portopetro, Mallorca), seguint la metodologia SBPQ, donant com a resultat, un catàleg d’espècies, així com, el primer anàlisis sobre les variacions estacionals de la comunitat bentònica d’esponges presents a la zona d’estudi. Per tant, s’han pogut identificar espècies que podrien ser utilitzades com a sentinelles en el control de la qualitat de l’aigua (Axinella damicornis, Spirastrella cunctatrix, Chondrosia reniformis i Crambe crambe), sent necessari, la continuació del projecte i la formació d’altres estacions de mostreig, en diferents zones de Mallorca, per confirmar la seva validesa com a bioindicadores. ca
dc.description.abstract [spa] Las esponjas (filum Porifera), son organismos que se encuentran presentes en prácticamente todos los ecosistemas marinos del mundo, siendo característicos por ser sésiles, filtradores y con una baja capacidad de dispersión, haciéndoles buenos candidatos a la hora de ser utilizados como bioindicadores de la calidad del agua. El monitoreo de la calidad del agua, es un tema de importancia ecológica y de actualidad, debido al cambio climático y al efecto antropogénico (contaminación). En la necesidad de aumentar los conocimientos en esta materia en Mallorca, surge el proyecto “Esponges com a Sentinelles de la Qualitat d’Aigua costanera de Mallorca” (ESQuAMa), del que este trabajo forma parte, con el objetivo de estudiar las comunidades de esponjas y su correlación con la calidad del agua, a fin de establecer un catálogo de especies e identificar las especies que se podrían utilizar como bioindicadoras. Este trabajo representa el establecimiento de la primera estación de muestreo en la isla (Portopetro, Mallorca), siguiendo la metodología SBPQ, dando como resultado, un catálogo de especies, así como el primer análisis sobre las variaciones estacionales de la comunidad bentónica de esponjas presentes en la zona de estudio. Por tanto, se han podido identificar especies que podrían ser utilizadas como centinelas en el control de la calidad del agua (Axinella damicornis, Spirastrella cunctatrix, Chondrosia reniformis y Crambe crambe), siendo necesario, la continuación del proyecto y la formación de otras estaciones de muestreo, en diferentes zonas de Mallorca, para confirmar su validez como bioindicadoras. ca
dc.description.abstract [eng] Sponges (phylum Porifera), are organisms that are present in practically all marine ecosystems in the world, being characteristic for being sessile, filter feeders and with a low dispersion capacity, making them good candidates when it comes to being used as bioindicators of water quality. The monitoring of water quality is an issue of ecological importance, due to climate change and the anthropogenic effect (pollution). In the need to increase knowledge on this matter in Mallorca, arises the project “Esponges com a Sentinelles de la Qualitat d’Aigua costanera de Mallorca” (ESQuAMa), of which this work is part, with the aim of studying the communities of sponges and its correlation with water quality, in order to establish a catalog of species and identify the species that could be used as bioindicators. This work represents the establishment of the first sampling station on the island (Portopetro, Mallorca), following the SBPQ methodology, resulting in a catalog of species from the study area, as well as the first analysis of the seasonal variations of the benthic community. Therefore, it has been possible to identify species that could be used as sentinels in the control of water quality (Axinella damicornis, Spirastrella cunctatrix, Chondrosia reniformis and Crambe crambe), being necessary the continuation of the project and the formation of other sampling stations, in different areas of Mallorca, to confirm its validity ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura ca
dc.subject 57 - Biologia ca
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat ca
dc.subject.other Porífer ca
dc.subject.other Estació sentinella de mostreig ca
dc.subject.other Comunitat esciòfila ca
dc.subject.other Bioindicador ca
dc.subject.other Taxa de creixement ca
dc.subject.other Porífero ca
dc.subject.other Estación centinela de muestreo ca
dc.subject.other Comunidad esciófila ca
dc.subject.other Bioindicador ca
dc.subject.other Tasa de crecimiento ca
dc.subject.other Marine sponge ca
dc.subject.other Sentinel station ca
dc.subject.other Monitoring ca
dc.subject.other Sciophilous community ca
dc.subject.other Bioindicator ca
dc.subject.other Growth rate ca
dc.subject.other Temporal variability ca
dc.title Estudi bionòmic d'una comunitat esciòfila de la zona infralitoral de Portopetro (Mallorca): variabilitat estacional i possible ús com a bioindicadors ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics