L’avaluació als projectes de treball social comunitari

Show simple item record

dc.contributor Oliver Perelló, Miquel Àngel
dc.contributor.author Fuster Crespí, Maria dels Àngels
dc.date 2022
dc.date.accessioned 2023-07-04T09:33:43Z
dc.date.available 2023-07-04T09:33:43Z
dc.date.issued 2023-07-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/161099
dc.description.abstract [cat] El present projecte neix de la idea de la importància que té analitzar un camp tan poc explorat com és el de l’avaluació en l’àmbit de la intervenció comunitària. Actualment, l’avaluació dels projectes de treball social comunitari, és una temàtica que es troba molt poc investigada i desenvolupada, però cada vegada va agafant més força i pes en el desenvolupament de projectes socials. A més és una de les pràctiques més importants en el procés metodològic que comporta un projecte. Per tant, en aquest treball s’analitza aquest procés metodològic de la intervenció comunitària, centrant-nos en l’avaluació d’aquest, els diferents tipus d’avaluacions que hi ha, les eines que s’utilitzen, els agents que hi participen, l’estructura d’aquest informe, i altres aspectes rellevants. Així doncs aquesta investigació té com a objectiu: analitzar l’avaluació que es ve realitzant dels projectes de treball social comunitari, per a la qual cosa s’han seleccionat diferents experiències d’entitats del tercer sector com Naüm, Espiral, Patronat Obrer i el Grec, en els quals s’ha realitzat una entrevista als diferents professionals d’aquest àmbit comunitari, per poder comparar-ho amb el que diu al respecte la literatura especialitzada, i sobre la qual s’ha dut a terme una tasca de recerca en la primera part d’aquest treball. ca
dc.description.abstract [eng] This project is based on the idea of the importance of analysing such an unexplored field as the evaluation of Community intervention. Currently, the assessment of Community social work projects is a subject that is under-researched and developed, but it is increasingly taking on greater strength and weight in the development of social projects. It is also one of the most important practices in the methodological process involving a project. This work therefore analyses this methodological process of Community intervention, focusing on the assessment of it, the different types of assessments that exist, the tools used, the actors involved, the structure of this report, and other relevant aspects. This research is therefore aimed at analysing the evaluation of Community social work projects, for which different experiences have been selected from third-sector entities such as Naüm, Espiral, Workers' Board and the Greek sector, where an interview has been carried out with the different professionals in this Community area, in order to be able to compare it with what specialist literature says about it, and on which a research task has been carried out in the first part of this work. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject 36 - Benestar i problemes socials.Treball social. Ajuda social. Vivenda. Assegurances ca
dc.subject.other Avaluació ca
dc.subject.other Treball social comunitari ca
dc.subject.other Projectes socials ca
dc.subject.other Tercer Sector ca
dc.subject.other Investigació ca
dc.subject.other Evaluation ca
dc.subject.other Community Social Work ca
dc.subject.other Social Projects ca
dc.subject.other Third Sector ca
dc.subject.other Research ca
dc.title L’avaluació als projectes de treball social comunitari ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics