Proposta d’espai de comunicació i col•laboració a l’assignatura de Pràcticum I del Grau d’Educació Infantil amb els centres de pràctiques.

Show simple item record

dc.contributor Urbina Ramírez, Santos
dc.contributor.author Noguera Cerdà, Margalida Miquela
dc.date 2020
dc.date.accessioned 2023-10-19T10:52:44Z
dc.date.issued 2019-12-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/162218
dc.description.abstract [cat] La proposta d’aquest TFM planteja la implantació d’un nou espai en l’assignatura del Practicum I del Grau d’Educació Infantil per tal d’ampliar la informació que es dóna als estudiants del Grau d’E.I en quant a la relació dels centres on podran optar per realitzar el Pràcticum I, dissenyant un espai on es crei el lloc que afavoreixi la comunicació i interacció entre l'alumnat del Grau d'E.I de la UIB, les educadores dels centres on realitzaran les practiques i els professors tutors i coordinadors de la UIB implicats en aquesta assignatura. El disseny d’aquest espai permet aprofitar els recursos existents, ampliant la visibilitat de la informació obtinguda dels continguts i de les possibilitats a escollir per dur a terme les primeres pràctiques del Grau d’Educació Infantil. Per això s’ha recopilat informació al centres educatius mitjantçant uns formularis de dades on poder aportar la seva informació més rellevant, així com la compilació de diversos materials multimèdia que s’han gestionat en l’espai. L’avaluació d’aquesta proposta ha estat possible a través d’un qüestionari que s’ha creat per tal que els diferents col·lectius implicats hagin pogut donar les seves valoracions. ca
dc.description.abstract [eng] The proposal is the implantation of a new space of the subject Practicum I of the Degree of pre-school Education, and expand the information that is given to the students of the EI Degree to the relationship of the centers where they will be able to opt for the Practicum I, designing a virtual space to assist the communication and interaction between the students of the UIB, the educators of the centers where the practices will be carried out, and the teachers of the UIB involved in this course. The design of this space allows to take advantage of the existing resources, expanding the visibility of the information obtained, the contents and the possibilities to choose to carry out the first practices of the Degree in Early Childhood Education. For this reason, information has been compiled in educational centers by means of data forms where you can provide your most relevant information, as well as the compilation of various multimedia materials that have been managed in the space. The evaluation of this proposal has been possible through a questionnaire that was created so that the different groups involved could have given their assessments. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject 37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure ca
dc.subject 372 - Ensenyament preescolar i elemental ca
dc.subject 62 - Enginyeria. Tecnologia ca
dc.subject.other Pràcticum ca
dc.subject.other Moodle ca
dc.subject.other Educació i innovació ca
dc.subject.other Grau d’Educació Infantil ca
dc.subject.other Comunicació ca
dc.subject.other Educational Practice ca
dc.subject.other Degree in pre-school Education ca
dc.subject.other Education & Innovation ca
dc.subject.other Comunication ca
dc.subject.other Moodle ca
dc.title Proposta d’espai de comunicació i col•laboració a l’assignatura de Pràcticum I del Grau d’Educació Infantil amb els centres de pràctiques. ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated 2023-06-28T11:48:43Z
dc.date.embargoEndDate info:eu-repo/date/embargoEnd/2050-01-01
dc.embargo 2050-01-01
dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics