Estudi de la biologia reproductiva de l’orquídia Orchis longicornu

Show simple item record

dc.contributor Rita Larrucea, Juan
dc.contributor.author Capó Servera, Miquel
dc.date.accessioned 2016-01-15T08:14:20Z
dc.date.available 2016-01-15T08:14:20Z
dc.date.issued 2016-01-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1633
dc.description.abstract [cat] Les orquídies presenten una gran varietat de mecanismes de pol·linització, dels quals es destaca la pol·linització no recompensada, que consisteixen en elaborar una sèrie de reclams físics i químics per als seus pol·linitzadors que actuen com a senyals indicadores de que en les flors s’hi troba la presència d’un benefici per a l’insecte però en realitzat aquest no és present, pel que el pol·linitzador queda decebut. En aquest estudi s’ha seleccionat una espècie present a l’illa de Mallorca, Orchis longicornu, on els objectius són estudiar diversos paràmetres relacionats amb la seva biologia reproductiva, com l’eficàcia de la pol·linització, el percentatges de fructificació, la viabilitat de les llavors i les possibles relacions amb la morfologia de la planta. Els mecanismes més exitosos han resultat ser l’autogàmia, geitonogàmia i al·logàmia sempre i quan aparegués un vector que induís la fecundació. Els paràmetres biomètrics no han tingut correlacions significatives amb l’èxit reproductiu, tot i que s’han observat diferències entre els individus que han fructificat i els que no ho han fet. Les flors han s’han distribuït en distints tipus de grups funcionals amb una predominança del rol masculí. En quant a la densitat, no s’ha trobat cap influència en l’èxit reproductiu de la població ca
dc.description.abstract [eng] Orchids have a high variety of pollination mechanisms and with a high occurrence of non-rewarding pollination, which consists on make chemical and physical claims to keep their pollinators attention acting as indicatory signals of presence of benefits inside the flower, although none of them is present which creates a deception to the pollinator. In this study we have selected an orchid species present in Mallorca island, Orchis longicornu, whose objectives have been study a variety of parameters related to its reproductive biology such as pollination exit, fruit set, seed viability and relations with plant morphology. The most successful mechanisms have been autogamy, geitonogamy and allogamy just if an external pollination inducer is present. The biometric parameters have not presented significant correlations with reproductive success, though differences between fructified and non-fructified individuals have been observed. Flowers have been distributed in different functional groups with a predominance of masculine role. Density has not shown any correlation with reproductive success of populations. en
dc.language.iso cat ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 58 - Botànica
dc.title Estudi de la biologia reproductiva de l’orquídia Orchis longicornu ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Orchis longicornu ca
dc.subject.keywords pol·linització ca
dc.subject.keywords biometria ca
dc.subject.keywords funcionalitat ca
dc.subject.keywords fructificació ca
dc.subject.keywords Orchidaceae ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics