Resposta inflamatòria associada a la pràctica d’exercici físic regular

Show simple item record

dc.contributor Sureda Gomila, Antonio
dc.contributor.author Melià Mesquida, Catalina
dc.date.accessioned 2016-01-18T12:46:43Z
dc.date.available 2016-01-18T12:46:43Z
dc.date.issued 2016-01-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1667
dc.description.abstract [cat] La pràctica d’activitat física regular té efectes beneficiosos sobre l’estat de salut de les persones disminuint el risc de patir malalties inflamatòries cròniques. Amb aquest estudi es pretén fer una revisió sobre els mecanismes pels quals l’exercici físic influeix de forma positiva sobre aquest aspecte i veure-­‐ho reflectit en els marcadors bioquímics inflamatoris i de dany oxidatiu. Per això s’han fet diverses determinacions (IL-­‐6, TNF-­‐α, CD62L o L-­‐selectina i MDA) en individus sedentaris i actius d’ambdós sexes. Els resultats obtinguts indiquen que hi ha diferències significatives segons el grau d’activitat física i entre gèneres. En el cas de IL-­‐6 i MDA els individus inactius presenten nivells més elevats d’aquests marcadors, a més, en el cas de MDA també s’observen diferències significatives entre gèneres, presentant nivells superiors els homes que les dones. Ara bé, després d’haver analitzat el TNF-­‐α i la L-­‐selectina, no es veuen canvis significatius. La dinàmica que segueix és que una sessió d’activitat física desencadena un pic de IL-­‐6 que estimularia la secreció de més citocines antiinflamatòries i que a la llarga disminuirien els nivells basals de marcadors inflamatoris. Per altra banda, l’exercici físic també s’associa a nivells elevats d’espècies reactives d’oxigen que poden produir dany cel·∙lular, però nivells moderats poden tenir un paper regulador potenciant els sistemes antioxidants. En conclusió, la pràctica regular d’exercici físic al llarg de la vida afavoreix un millor perfil antiinflamatori i antioxidant. ca
dc.description.abstract [eng] The practice of regular physical activity has beneficial effects on the health of individuals by reducing the risk of chronic inflammatory diseases. In this study it is reviewed the mechanisms by exercise affects this aspect, and it is analysed the biochemical markers of inflammation and oxidative damage. To do this, various determinations (IL-­‐6, TNF-­‐α, CD62L or L-­‐selectin and MDA) had been studied in sedentary and active people. The results indicate that there are significant differences between these two groups and gender. In the case of IL-­‐6 and MDA, inactive individuals have higher levels of these markers. It is also in the case of MDA significant differences between genders, presenting higher levels at men than women. Nevertheless, TNF-­‐α and L-­‐selectin are not presenting significant changes. The fact is a session of physical activity triggers a peak of IL-­‐6, which stimulates the secretion of anti-­‐inflammatory cytokines. This eventually decreases the baseline levels of inflammatory markers. Moreover, physical exercise is also associated with elevated levels of reactive oxygen species, which can cause cellular damage. However, low levels of ROS may have a regulatory role increasing antioxidant systems. In conclusion, the practice of regular exercise training leads to the formation of an anti-­‐inflammatory and antioxidant profile. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Biologia ca
dc.title Resposta inflamatòria associada a la pràctica d’exercici físic regular ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Regular training ca
dc.subject.keywords Physical activity ca
dc.subject.keywords Anti-inflammatory effect ca
dc.subject.keywords IL-6 ca
dc.subject.keywords TNF-α ca
dc.subject.keywords Oxidative stress ca
dc.subject.keywords Entrenament regular ca
dc.subject.keywords Activitat física ca
dc.subject.keywords Efecte antiinflamatori ca
dc.subject.keywords Estrès oxidatiu ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics