Efecte de l’activitat física en la prevenció de l’envelliment cerebral. Estudi neuroquímic i comportamental

Show simple item record

dc.contributor Esteban Valdés, Susana Cristina
dc.contributor.author Lynton Pons, Elionor
dc.date.accessioned 2016-01-29T07:28:02Z
dc.date.available 2016-01-29T07:28:02Z
dc.date.issued 2016-01-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1716
dc.description.abstract [cat] Avui en dia s’ha augmentat molt l’esperança de vida a nivell mundial per la qual cosa hi ha un gran interès en mantenir una bona qualitat de vida i retardar el declivi cognitiu i motor associat a l’envelliment. La literatura científica evidencia els beneficis generals de l’exercici i la societat cada vegada mostra més interès en aquests. Els canvis en l‘individu associats amb l’edat són complexes i es produeixen a molts nivells de l’organisme. Múltiples investigacions mostren la capacitat de l’exercici en retardar els mecanismes d’envelliment cerebral i hi ha evidències que suggereixen que la realització d’exercici físic afecta positivament a la memòria i l’activitat motora. En aquest estudi s’ha analitzat l’efecte de l’exercici físic, crònic i progressiu sobre les capacitats cognitives i motores i sobre el sistema monoaminèrgic a dues regions cerebrals: l’estriat i l’hipocamp. S’ha observat que la realització de l’exercici programat ha millorat les capacitats cognitives i motores de les rates velles estudiades a través de diverses proves comportamentals. Aquest també ha mostrat un augment en els nivells de les monoamines 5-HT, NA i DA analitzades a l’hipocamp i a l’estriat. Els resultats mostren una correlació amb els d’altres investigadors que han reportat que l’exercici pot servir com a teràpia per mitigar els efectes negatius dels mecanismes d’envelliment cerebral sobre la memòria i la coordinació motora i també en certes malalties neurodegeneratives. ca
dc.description.abstract [eng] Today has greatly increased life expectancy in the world so there is a great interest in maintaining a good quality of life and delayed motor and cognitive decline associated with aging. The scientific literature demonstrates the benefits of general exercise and society increasingly showing more interest in them. Changes in individual associated with age are complex and occur at many levels in the body. Multiple studies show the ability of exercise in delaying the mechanisms of brain aging and there is evidence suggesting that physical exercise positively affects memory and motor activity. This study analysed the effect of chronic exercise in old rats on cognitive and motor abilities and also on monoaminergic neurotransmitters in two brain regions: hippocampus and striatum. It has been observed that the realization of an exercise program improved cognitive and motor abilities in the studied old rats through various behavioural tests. It was also shown an increase in the levels of monoamines 5-HT, NA and DA analysed in the hippocampus and striatum. The results show a correlation with other researchers which have reported that exercise can serve as therapy to mitigate negative effects of brain aging as well as memory and motor coordination in certain neurodegenerative diseases. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 616.8 - Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Biologia ca
dc.title Efecte de l’activitat física en la prevenció de l’envelliment cerebral. Estudi neuroquímic i comportamental ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Envelliment ca
dc.subject.keywords Exercici ca
dc.subject.keywords Memòria ca
dc.subject.keywords Coordinació motora ca
dc.subject.keywords Dopamina ca
dc.subject.keywords Noradrenalina ca
dc.subject.keywords Serotonina ca
dc.subject.keywords Tirosina hidroxilasa ca
dc.subject.keywords Triptòfan hidroxilasa ca
dc.subject.keywords Sistema monoaminèrgic ca
dc.subject.keywords Aging ca
dc.subject.keywords Exercise ca
dc.subject.keywords Memory ca
dc.subject.keywords Motor coordination ca
dc.subject.keywords Dopamine ca
dc.subject.keywords Norepinephrine ca
dc.subject.keywords Serotonin ca
dc.subject.keywords Tyrosine hidroxilasa ca
dc.subject.keywords Tryptophan hidroxilasa ca
dc.subject.keywords Monoaminèrgic system ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics