Investigació de Minerval per al tractament del càncer

Show simple item record

dc.contributor Busquets Xaubet, Xavier
dc.contributor.author Cardona Ribas, Catalina
dc.date.accessioned 2016-01-29T08:26:43Z
dc.date.available 2016-01-29T08:26:43Z
dc.date.issued 2016-01-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1723
dc.description.abstract Els gliomes són càncers amb uns pronòstics desfavorables i unes opcions de tractament limitades. La taxa de supervivència de les persones afectades no ha presentat grans canvis en els darrers temps. D’altra banda, el càncer de pulmó es troba en condicions semblants, presentant-se com un dels càncers més comuns arreu del món i amb les taxes de mortalitat més elevades. Per tant, la incidència d’aquests càncers reflecteix la necessitat de recerca terapèutica per al seu tractament. Una de les tècniques més recents per al tractament del càncer és la Teràpia lipídica de membrana. S’ha descobert que les membranes plasmàtiques juguen un paper crític alhora de propagar certes respostes oncogèniques, de manera que aquesta teràpia reforça el seu estudi sobre la modificació de les membranes i conseqüentment totes les vies pertinents que s’hi troben relacionades. L’objectiu d’aquest estudi és posar a punt una tècnica de Sandwich ELISA Kit per determinar els nivells de fosforilació de les proteïnes Akt i S6rp com a opció de determinació alternativa al western blot. L’estudi es realitzà sobre dues línies cel·lulars SF-295 (línia cel·lular de glioma) i A549 (línia cel·lular de pulmó). S’avaluà l’activitat proliferativa de les cèl·lules tractades tant en els nivells la proteïna Akt com amb la proteïna ribosomal S6, ambdues involucrades dins les vies de senyalització de proliferació descontrolada i detenció del cicle cel·lular, com en la via PI3K/Akt. Alhora també s’avaluà l’efecte sobre la traducció de proteïnes implicades en la divisió cel·lular, com DHFR, un dels enzims crítics en la síntesi d’ADN. A partir dels western blot corroborarem els estudis realitzats prèviament referents al mecanisme d’acció de Minerval. D’altra banda, es posà a punt la tècnica de Sandwich ELISA Kit, però l’estudi obtingut no presentà resultats coherents, indicant que en principi aquesta tècnica no serveix per a la determinació estimada. Per tant, s’ha demostrat que caldria realitzar altres tècniques ELISA Kit per a poder demostrar la seva aplicació en mostres tractades amb el fàrmac Minerval. A més, m’agradaria potenciar l’ús de la teràpia lipídica de membrana sobre diverses patologies, ja que és un enfocament terapèutic nou i amb pronòstics favorables per al futur tractament del càncer. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 615 - Farmacologia. Terapèutica. Toxicologia. Radiologia
dc.subject 616 - Patologia. Medicina clínica. Oncologia
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica
dc.title Investigació de Minerval per al tractament del càncer ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Càncer ca
dc.subject.keywords Teràpia lipídica de membrana ca
dc.subject.keywords Minerval ca
dc.subject.keywords Elisa kit ca
dc.subject.keywords Western blot ca
dc.subject.keywords Akt ca
dc.subject.keywords S6rp ca
dc.subject.keywords DHFR ca
dc.subject.keywords Membrane Lipid Therapy ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics