Comparació d’estratègies pràctiques (global i analítica) en l’aplicació de la unitat didàctica de minivòlei

Show simple item record

dc.contributor Vidal Conti, Josep
dc.contributor.author Bujosa Quetglas, Francisca
dc.date.accessioned 2016-02-08T11:55:20Z
dc.date.available 2016-02-08T11:55:20Z
dc.date.issued 2016-02-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1778
dc.description.abstract [cat] El professor d’Educació Física, a més d’aprofundir en els coneixements que ha de transmetre, també és necessari que tingui un ventall ampli de diferents metodologies per a afavorir el procés d’ensenyament- aprenentatge. L’objectiu d’aquest estudi va ser comparar l’eficàcia entre dues metodologies docents. Per això, s’aplicaren diferents estratègies didàctiques en la unitat didàctica de minivòlei. Trenta-set alumnes de primer d’ESO realitzaren un total de quatre sessions. Els alumnes foren assignats a dos grups diferents. En el grup de primer d’ESO A, el joc i les tasques semidefinides foren les predominants. Es donà als alumnes el material i l’objectiu però no la forma d’aconseguir-ho. En canvi, en el grup de primer d’ESO C, predominà una organització basada en tasques analítiques i repetitives, utilitzant la reproducció de models i l’assignació de tasques. Les mesures prèvies i posteriors a la unitat didàctica es prengueren mitjançant un qüestionari i plantilles d’observació directa. Els resultats obtinguts han anat molt lligats del temps i del nombre de subjectes, i en ocasions, s’han contradit a altres estudis d’objectius similars i plantejaments diferents. No s’han trobat grans diferències entre els dos grups. Els resultats no coincideixen amb la literatura estudiada, possiblement perquè el nombre de subjectes ha estat petit i el temps treballat no ha estat suficient. Per tant, el tipus de metodologia estudiada no afecta a les millores de la tècnica i la motivació dels alumnes en l’aprenentatge del minivòlei ca
dc.description.abstract [eng] The teacher of Physical Education, in addition to deepen in the knowledge that has to transmit, he also needs to know of different methodologies to favour the process of education- learning. The aim of this study was to compare the efficiency between two teaching methodology Therefore, they applied different didactic strategies in the didactic unit of minivòlei. Thirty thirst students of first of ESO realised a total of four sessions. The students would be assigned to two different groups. In the group of first of ESO A, the game and the semi defined task would be the predominant. It gave to the students the material and the aim but no the shape to achieve it. Instead, in the group of first of ESO C, predominated an organisation based in analytical and repetitive tasks, using the reproduction of models and the allocation of tasks. The previous and back measures to the didactic unit took by means of a questionnaire and staff of direct observation. No major differences were found between the two groups studied. The results do not match the literature studied, possibly because the number of subjects was small and not enough time worked. Therefore, the type of study methodology does not affect improvements in technique and motivation of the students in learning minivòlei. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Comparació d’estratègies pràctiques (global i analítica) en l’aplicació de la unitat didàctica de minivòlei ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.subject.keywords Unit ca
dc.subject.keywords Global strategy practice ca
dc.subject.keywords Analytical strategy practice ca
dc.subject.keywords Unitat didàctica ca
dc.subject.keywords Estratègia pràctica global ca
dc.subject.keywords Estratègia pràctica analítica ca
dc.subject.keywords Physical Education ca
dc.subject.keywords Educació Física ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics