Estudi comparatiu entre la utilització dels estils del comandament directe, descobriment guiat i resolució de problemes en les classes d’Educació Física_

Show simple item record

dc.contributor Palou Sampol, Pere
dc.contributor.author Lladó Salas, Guillermo
dc.date.accessioned 2016-02-15T13:13:40Z
dc.date.available 2016-02-15T13:13:40Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1828
dc.description.abstract [cat] L’objectiu d’aquest treball de fi de màster és centra en analitzar la situació actual dels estils d’ensenyament/aprenentatge més utilitzats en l’Educació Física a l’Educació Secundària Obligatòria. Per tal de poder assolir aquest objectiu, hem portat a terme una investigació de tipus descriptiva, basada en la informació extreta a partir dels objectius plantejats inicialment, així com dels resultats de les diferents enquestes realitzades. El marc teòric es troba compost per diversos apartats on trobem: Definició d’estil d’ensenyament/aprenentatge; classificació d’estils d’ensenyament/aprenentatge; definició de metodologia i classificació d’aquesta; definició del concepte de clima d’aula; i finalment, els factors que determinen establir un bon clima d’aula. La mostra es troba formada per 18 professors d’Educació Física i 16 professors d’Educació Secundària. Dels resultats obtinguts a partir de les enquestes realitzades, trobem que el descobriment guiat és l’estil més utilitzat, seguit de l’estil de resolució de problemes. Finalment, entre tots els factors que afecten al clima de l’aula, el més destacat és la relació entre els companys. ca
dc.description.abstract [eng] The aim of this final master work is based on the analysis of the most used learning styles in the Physical Education at Secondary School. In order to achieve this, we conducted a descriptive research, based on the extract information from the objectives of the study. Also, we used the survey’s results made from different physical education teachers. The theoretical framework is structured into several sections which covers the following topics: Teaching Style definition; Teaching style classification, following several authors; Learning methodology definition and classification; Classroom climate and Factors. The sample is composed of 20 teachers of physical education and 18 Secondary School teachers. The resultants obtained from the surveys find that guided discovery is the most used style, followed by problem solving. Finally, among all the factors that affect the classroom climate, the most prominent is the relationship between classmates. ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Estudi comparatiu entre la utilització dels estils del comandament directe, descobriment guiat i resolució de problemes en les classes d’Educació Física_ ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.subject.keywords Estils d’ensenyament/aprenentatge ca
dc.subject.keywords Docent ca
dc.subject.keywords Alumne ca
dc.subject.keywords Educació Física ca
dc.subject.keywords Clima de l'aula ca
dc.subject.keywords Factors que determinen un adequat clima d’aula ca
dc.subject.keywords Learning style ca
dc.subject.keywords Teacher ca
dc.subject.keywords Student ca
dc.subject.keywords Physical Education ca
dc.subject.keywords Classroom climate ca
dc.subject.keywords Factor to create a nice classroom climate ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics