La implantació de l'Educació Física obligatòria a la Formació Profesional

Show simple item record

dc.contributor Vidal Conti, Josep
dc.contributor.author Morales Ordinas, Jaume
dc.date.accessioned 2016-02-15T13:15:25Z
dc.date.available 2016-02-15T13:15:25Z
dc.date.issued 2016-02-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1829
dc.description.abstract [cat] El projecte que vull portar a terme consisteix en implantar l’Educació Física obligatòria a tots els cursos de Formació Professional, Formació Professional Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior. El motiu és la gran millora que suposaria per aquests tipus de formació de tanta diversitat, tant a nivell conceptual, procedimental com actitudinal a qualsevol dels àmbits d’aquest procés. Els objectius principals són, la millora del rendiment tant laboral com escolar, la prevenció de lesions sofertes al desgast de la vida quotidiana, el risc del sedentarisme social, la potenciació de la salut i especialment una major oferta laboral per a Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física i L’esport. En el present treball he analitzat l’estat de l’Educació Física en especial interès en l`àmbit de la Formació Professional, fent així un repàs de la història i tornant a l’assignatura troncal d’Educació Física, implantar un nou mòdul d’Educació Física amb una finalitat paral·lela a l’Educació Secundaria Obligatòria i al Batxillerat. Crec que per això, seria interessant una modificació del currículum, integrant així una nova programació didàctica del nou mòdul d’Educació Física dins dels tres nivells de Formació Professional i què serà impartida per Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física o bé en el cas de la Formació Professional Bàsica per a Mestres d’Educació Física. Per tant s’hauran d’afegir 96 hores lectives en cada un dels Graus de Formació Professional i en cada un dels seus nivells. De manera que distribuiríem la càrrega lectiva amb 64 hores presencials als centres, dividides en 2 hores setmanals en cada un dels cursos de FP. ca
dc.description.abstract [eng] The project that I carry out consists of implanting compulsory physical education in all courses of Vocational Education, Vocational Education Basic, Intermediate and Advanced Level. The reason is the great improvement that it would mean for these types of education with so much diversity, both conceptual, procedural and attitudinal in any of the areas of this process. The main objectives are to improve both labor and school performance, prevention of injuries suffered day to day, the risk of a sedentary society, enhancing health and increased labor supply, especially for graduates in Sciences Physical Activity and Sport. In this paper I have analysed the state of physical education with special interest in vocational education, so making a review of the history and returning to the main subject of Physical Education, implant a new module Physical Education with a purpose parallel to the Compulsory Secondary Education and Baccalaureate. I think that it would be an interesting modification of the curriculum, so integrating a new educational program, the new module Physical Education within three levels of professional education and being given to graduates in Science of Physical Activity. 96 hours should be added in each of the vocational degrees and each of its levels, this way distributing the school load with 64 classroom hours, divided into 2 hours per week in each Vocational Courses. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title La implantació de l'Educació Física obligatòria a la Formació Profesional ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.subject.keywords Formació Professional ca
dc.subject.keywords Educació Física ca
dc.subject.keywords Llicenciats en Ciències de l’Activitat Física ca
dc.subject.keywords Currículum ca
dc.subject.keywords Training ca
dc.subject.keywords Physical Education ca
dc.subject.keywords Bachelor of Science in Physical Activity ca
dc.subject.keywords CV ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics