Projecte d’APS a l’I.E.S Guillem Cifre de Colonya per al disseny d’un parc de lleure

Show simple item record

dc.contributor Esteve Moreno, Felipe Maria
dc.contributor.author Cànaves Llobera, Pere Josep
dc.date.accessioned 2016-02-16T11:11:11Z
dc.date.available 2016-02-16T11:11:11Z
dc.date.issued 2016-02-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1841
dc.description.abstract El present Treball de Fi de Màster proposa un projecte d’Aprenentatge Servei, mitjançant el qual es pretén que els alumnes de tercer i quart d’ESO de l’I.E.S. Guillem Cifre de Colonya de Pollença realitzin un servei a la comunitat. L’Aprenentatge Servei és un projecte educatiu que reforça els processos d’aprenentatge mitjançant el treball en necessitats reals de l’entorn dels alumnes. El servei que es desenvoluparia és la col·laboració amb els tècnics municipals de l’Ajuntament de Pollença en l’avantprojecte de construcció d’un parc de lleure a una espai verd de nova adquisició. La proposta que es presenta implica per una banda la participació de diversos departaments de l’Institut, realitzant un projecte multidisciplinar que es treballaria de forma transversal, i per altra banda la col·laboració amb professionals de l’administració que determinarien les pautes del procés i recollirien l’avantprojecte per acabar-lo i executar-lo. En aquest document es desenvolupa, sobretot, la coordinació del projecte per part del professor de Tecnologia i la concreció curricular del projecte a l’assignatura de Tecnologia, detallant les unitats didàctiques que s’hi inclouen. Però també es proposen possibles implicacions per a que el projecte es treballi alhora en les assignatures de geografia i història, biologia i geologia, educació física, llengua i literatura catalana, educació plàstica i visual, tutoria, llengua i literatura castellana i llengües estrangeres. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Projecte d’APS a l’I.E.S Guillem Cifre de Colonya per al disseny d’un parc de lleure ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.subject.keywords APS ca
dc.subject.keywords Aprenentatge ca
dc.subject.keywords Servei ca
dc.subject.keywords Tecnologia ca
dc.subject.keywords ESO ca
dc.subject.keywords Learning ca
dc.subject.keywords Service ca
dc.subject.keywords Technology ca
dc.subject.keywords High school ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record