Una proposta transversal al ESO: història de l'art, la figura humana i culte al cos

Show simple item record

dc.contributor Camps Bosch, Concepció
dc.contributor.author Far Morenilla, Maria de Lluc
dc.date.accessioned 2016-02-16T11:13:26Z
dc.date.available 2016-02-16T11:13:26Z
dc.date.issued 2016-02-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/1843
dc.description.abstract [cat] El que es presenta en aquest treball és una proposta didàctica sobre com treballar la història de l’art al llarg de tota l’Educació Secundària Obligatòria mitjançant la redacció d’un tema transversal. Aquesta proposta s’estructurarà de manera que es desenvoluparà un exemple per a cada curs per tal d’il·lustrar com es podria dur a terme el treball del tema transversal en qüestió, el culte el cos, mitjançant la història de l’art. No es tracta tan sols de potenciar la història de l’art dins les Ciències Socials, sinó de convertir-la en una eina per a treballar qüestions i problemàtiques de la vida real dels nostres estudiants, utilitzant les obres d’art per a treballar aquests problemes i per tant fer de l’art un element més proper. És en aquest sentit, fer l’art més proper, on hi ha una segona intenció, al mateix temps que s’empra l’art per a treballar problemàtiques reals es durà a terme una introducció al món de l’art, de com comprendre i analitzar les obres d’art. En definitiva, es tracta de fer que l’alumne apreciï més l’art i el patrimoni que li són propis i pot ser si ho relacionem amb qüestions més rellevants d’expressió del punt de vista de l’alumnat, l’art es pugui fer més comprensible per a ells. ca
dc.description.abstract [eng] This work presents a didàctic approach about how its woks art history along all Obligatory Secondary Education by means of the essay of a crosscutting issue. The proposal is structured such that it is develop an exemple for each cours by illustrate how it could carry out the work of the crosscutting issue in question, the body cult, through art history. It isn’t only to enhancing the Art History in Socials Sciences, but makes i tinto a tool for work qüestions and problemes of the real life of our studients, using artworks for work these problemes and became art into a nearest element. It is in that way, makes art nearest, where there is a second intention, at the same time that use art for how that understand and analyze artworks. Definitely, it is to make the Student appreciates moret he art and the heritage that are own and maybe if they relate with the most important qüestions by their point of view, the art can be more comprehensible for they. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Una proposta transversal al ESO: història de l'art, la figura humana i culte al cos ca
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis ca
dc.subject.keywords Història de l’Art ca
dc.subject.keywords Culte al cos ca
dc.subject.keywords Tema transversal ca
dc.subject.keywords Ideal de bellesa ca
dc.subject.keywords Transtorns alimentaris ca
dc.subject.keywords Art History ca
dc.subject.keywords Body cult ca
dc.subject.keywords Crosscutting issue ca
dc.subject.keywords Beauty Ideal ca
dc.subject.keywords Eating disorders ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics