Anàlisi del tractament actual de les ['e] i ['ɛ] en el parlar de Binissalem

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)