Noves tecnologies per a l’estudi dels processos en geomorfologia: Càlcul de l’erosió del sòl amb dades LiDAR

Show simple item record

dc.contributor García García, Celso
dc.contributor.author Gelabert Vadillo, Pere Joan
dc.date.accessioned 2017-04-10T13:11:43Z
dc.date.available 2017-04-10T13:11:43Z
dc.date.issued 2017-04-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2130
dc.description.abstract Els models paramètrics, formulats en base a la repetició d’experiments de camp , han estat el mètode més utilitzat per estudiar l’erosió des de la dècada dels anys 1970. Actualment, les noves tecnologies topogràfiques ens ofereixen grans possibil itats en matèria de mostreig, emmagatzemat ge i tractament de dades, que ha permès augmentar la capacitat de processament, tant pel que fa al volum com a la precisió d’aquestes. Els models digitals que es poden derivar són molt fidels a la realitat. Per aqu esta raó es proposa fer servir aquestes tecnologies per estudiar l’erosió dels sòls , com a alternativa als mètodes clàssics. La metodologia emprada , basada en dades LiDAR, s’ha aplicat en dues parcel·les agrícoles a l’illa de Mallorca – a la Vall d’en Mar c (Pollença) i a la Vall de Sóller – . Cada píxel dels MDEs generats (amb una resolució de 0,0625 m2) s’ha analitzat com un prisma, en dues dates diferents (2005 i 2014). La diferència d’altura dels prismes entre els dos moments analitzats marca l’evolució diacrònica del volum de sediment emmagatzemat per píxel. La taxa d’erosió obtinguda per a cadascuna de les parcel·les agrícoles – Vall d’en Marc 11,78 ± 0, 1 1 T ha - 1 any - 1 i a la vall de Sóller 91,26 ± 0, 37 T ha - 1 any - 1 – mostra que la metodologia proposada dó na uns resultat s força diferent s al s obtingut s amb la RUSLE ( Revised Universal Soil Loss Equation ) , amb més precisió i que permet estimar l’evolució de l’erosió dels vessants sense limitacions d’escala ni de resolució espacial, alhora que facilita l’estud i i monitorització de les parcel·les amb un mètode més senzill, àgil, precís i fiable, que no depèn de paràmetres poc objectius. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Geografia ca
dc.title Noves tecnologies per a l’estudi dels processos en geomorfologia: Càlcul de l’erosió del sòl amb dades LiDAR ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Erosió del sòl ca
dc.subject.keywords Geomorfologia ca
dc.subject.keywords Topografia ca
dc.subject.keywords Teledetecció ca
dc.subject.keywords SIG ca
dc.subject.keywords LiDAR ca
dc.subject.keywords Soil erosion ca
dc.subject.keywords Geomorphology ca
dc.subject.keywords Topography ca
dc.subject.keywords Remote sensing ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics