La gestió d’espais naturals: El cas del Parc Natural de Mondragó

Show simple item record

dc.contributor Pons Buades, Guillem Xavier
dc.contributor.author Riutort Lorenzo, Pep Joan
dc.date.accessioned 2017-05-29T12:04:03Z
dc.date.available 2017-05-29T12:04:03Z
dc.date.issued 2017-05-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2202
dc.description.abstract La gestió d’espais naturals, esdevé avui en dia una tasca complicada, però també, una part fonamental per a la protecció, preservació i conservació d’aquests. Els espais naturals protegits, sovint presenten certa i determinada problemàtica, que alhora dificulta i representa problemes per a la gestió del mateix. En aquest treball s’analitza la gestió recent, duta a terme d’un dels espais naturals protegits i de rellevància ambiental de les Illes Balears, el parc natural de Mondragó. Mitjançant la consulta i comparació dels diferents Plans Anuals d’Execució i Memòries de gestió dels darrers anys, entrevistes, i treball de camp, s’ha conegut l’evolució i la tendència de la gestió del parc. A partir d’aquí, s’ha detectat la diferent problemàtica que afecta el parc i se n’han extret els principals problemes de la gestió, entre els quals, s’han identificat alguns relacionats amb l’absència d’un Pla Rector d’ús i Gestió, que dificulta la tasca de l’equip gestor i fa més difícil la presa de decisions; la presencia majoritària i el domini de la superfície de propietat privada sobre el terreny de titularitat pública, fet el qual dificulta la gestió de la totalitat del parc per part de l’administració i fa més complicats els acords entre les parts; la massificació de l’ús públic de les platges i zones pròximes a la costa durant els mesos d’estiu, del qual en deriven altres problemes associats de trànsit i de fems; la tramitació lenta de l’administració; falta de reunions consultives sobre la gestió del parc com són les Juntes Rectores; existència de documents de gestió erronis com l’actual Pla de Gestió del LIC Mondragó (ES0000145)... A més,i tenint en compte el context de crisi econòmica viscut actualment, han destacat sobretot diversos i derivats problemes de la falta de pressupost i l’escassetat de recursos econòmics, els quals conseqüentment ocasionen problemes de falta de personal i acaben afectant pràcticament tots els nivells, àmbits i àrees de gestió del parc. Finalment, s’han aportat una sèrie de possibles solucions als problemes esmentats i s’han fet una sèrie de propostes per a la millora del parc i de la seva gestió, com ara: la redacció i aprovació d’un Pla Rector d’ús i Gestió, contractació de vigilants, execució de programes i projectes de b aix pressupost i potenciació d’àrees de desenvolupament socioeconòmic, agrícola-ramader i de participació, ampliació del parc l’àmbit marí, etc. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Geografia ca
dc.title La gestió d’espais naturals: El cas del Parc Natural de Mondragó ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Mondragó ca
dc.subject.keywords Parc natural ca
dc.subject.keywords Gestió ca
dc.subject.keywords Problemàtica ca
dc.subject.keywords Natural Park ca
dc.subject.keywords Management ca
dc.subject.keywords Problematic ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics