La problemàtica territorial a les Illes Balears; Mallorca

Show simple item record

dc.contributor Rullan Salamanca, Onofre
dc.contributor.author Reynés Homar, Maria
dc.date.accessioned 2017-05-29T12:14:18Z
dc.date.available 2017-05-29T12:14:18Z
dc.date.issued 2017-05-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2204
dc.description.abstract Les Illes Balears han estat capdavanteres pel que fa al turisme europeu i des dels anys seixanta podem parlar de tot un procés històric que ha conduit a un procés de canvi constant en molts d’aspectes de les illes. Principalment podem assenyalar el gran canvi territorial que s’ha produït i la problemàtica que aquest ha suposat. La problemàtica urbanística que ha suposat ve donada a partir d’un seguit de factors lligats entre sí, que s’han d’estudiar de manera conjunta i no independent . Partint de tres conceptes claus; l’urbanisme, el turisme i la protecció d’espais naturals , són els tres factors principals, desencadenants d’aquest a problemàtica i punt de partida a l’hora d’analitzar aquesta situació a les Illes Balears. El treball que s’ha realitzat tracta sobre l’anàlisi espacial de la urbanització, tema central d’estudi on l’activitat econòmica ha estat la causant d’aquesta transformació del territori , la qual consta d’una organització i d’un creixement desigual entre centre-perifèria. S’ha d’entendre en un sentit dinàmic i una dimensió temporal, això vol dir, en constant moviment de canvi i condicionat pels cicles econòmics. El que van fer va ser atendre les necessitats del moment, que era l’espai de producció i consum de l’economia del moment a les I lles Balears. Per tant, la localització espacial dels allotjaments turístics i els habitatges, degut als interessos econòmics , són l’objecte d’estudi del turisme i del creixement urbà. Fins ara, els estudis dels allotjaments que s’han dut a terme eren amb finalitats d’estudi empresarial , sense considerar les transformacions espacials resultants d’aquests. Centrant-nos en Mallorca, l’anàlisi del territori es realitza partint del punt on el turisme és el major protagonista i l’espai natural el secundari. Això vol dir que l’activitat econòmica superava les fronteres naturals, però no es tarda molt de temps en prendre consciència d’aquest problema i s’estableixen majors mesures i normes protectores o de conservació del territori. Podríem parlar d’un enfrontament d’opinió entre dues perspectives , una amb iniciativa de creixement pel consum i l’altra de frenada d’aquesta destrucció del territori. La normativa que regula el creixement urbanístic ha tingut un paper fonamental durant aquest darrers cinquanta anys, ja que han passat per molts de cicles canviants en molts d’aspectes i s’havien d’adaptar al moment. A pesar de la normativa, els canvis que s’han produït a Mallorca són molt significatius i això ha dut a terme a que el creixement sigui tan gran , que es troba en perill la sostenibilitat i la capacitat de càrrega de l’illa. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Geografia ca
dc.title La problemàtica territorial a les Illes Balears; Mallorca ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Canvi territorial ca
dc.subject.keywords Creixement urbanístic ca
dc.subject.keywords Turisme ca
dc.subject.keywords Medi ambient ca
dc.subject.keywords Sostenibilitat ca
dc.subject.keywords SIG ca
dc.subject.keywords Normativa ca
dc.subject.keywords Territorial change ca
dc.subject.keywords Urban growth ca
dc.subject.keywords Tourism ca
dc.subject.keywords Natural environment ca
dc.subject.keywords Sustainability ca
dc.subject.keywords Regulations ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record