Relacions econòmiques entre Espanya i Amèrica Llatina: 1993 – 2013

Show simple item record

dc.contributor López Nadal, Gonçal Artur
dc.contributor.author Umbert Pol, Andreu
dc.date.accessioned 2017-07-03T06:22:07Z
dc.date.available 2017-07-03T06:22:07Z
dc.date.issued 2017-07-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2214
dc.description.abstract Aquest treball pretén realitzar un anàlisi de les relacions econòmiques entre Espanya i Amèrica Llatina des del 1993 fins al 2013. La seva estructura es basa en dos grans blocs on hi trobem l'estudi dels fluxos d’inversió i les relacions comercials, les seves característiques i la importància que tenen per a Espanya a nivell global. La primera part del treball ofereix una explicació dels canvis polítics i econòmics que propiciaren l’increment de les relacions econòmiques a principis dels noranta. També queda present la manera com les empreses espanyoles elegiren Llatinoamèrica per començar la seva expansió internacional. En el segon bloc, s'hi exposen els resultats els quals mostren l’existència de desequilibris a la balança comercial, deficitari per part d’Espanya, i confirmen que el comerç entre les dues regions és clarament asimètric. Finalment, s'observa com els fluxos d’inversió són pràcticament unidireccionals i la direcció és d’Espanya cap a Amèrica Llatina. ca
dc.description.abstract This study attempts to determine an analysis of the economic relations between Spain and Latin America from 1993 to 2013. Its structure is divided into two main parts containing the studies of the investment flow and trade relations, their main features and their importance in Spain. The first part of the paper explains the political and economic changes that caused the increase of the economic relations in the early 90s. Moreover, it is also explained the way in which Spanish companies chose Latin America to begin their international expansion. In the second part, the results show the existence of several disproportions in the trade balance, the deficit by Spain and confirm that trade between two different regions is clearly asymmetric. Finally, it is revealed how investment flows are practically unidirectional and the direction goes from Spain to Latin America. ca
dc.language.iso cat ca
dc.relation.ispartofseries Economia;
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Economia ca
dc.subject.classification Economia ca
dc.subject.other Economics ca
dc.title Relacions econòmiques entre Espanya i Amèrica Llatina: 1993 – 2013 ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Espanya ca
dc.subject.keywords Amèrica Llatina ca
dc.subject.keywords Comerç ca
dc.subject.keywords Inversió ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics