Sulphate-reducing bacterial diversity in a calcareous sandy sediment of Mallorca and community response to hydrocarbon contamination

Show simple item record

dc.contributor Rosselló Mora, Ramon
dc.contributor Tovar Sánchez, Antonio
dc.contributor Departament de Biologia
dc.creator Suárez Suárez, Ana Belén
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:35:43Z
dc.date.available 2017-07-10T09:35:43Z
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/TDX-1080/3-84117.dir/TDX-10803-84117.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2473
dc.description [cat] Aquesta tesi tracta sobre l'efecte de la contaminació per cru de petroli sobre l'ecosistema costaner mediterrani i sobre el paper fonamental dels sediments marins en la regulació i el manteniment dels processos biogeoquímics. L'estudi presta especial atenció a les comunitats bacterianes reductores de sulfat i la seva implicació en la degradació de contaminants orgànics. La diversitat, abundància i fisiologia dels bacteris reductors de sulfat que habiten el sediment arenós del nord de Mallorca (Illes Balears), van ser analitzades mitjançant un enfocament polifàsic, basat en la combinació d'experiments in situ i in vitro, biologia molecular clàssica i d’última generació, cultius i determinació d'activitats metabòliques. Els resultats obtinguts durant aquesta tesi demostren que el sediment mediterrani alberga una microbiota autòctona que podria prosperar després d'un vessament de cru de petroli i el paper de la qual podria ser crucial per a la transformació i l'eliminació de compostos orgànics xenobiòtics en aquest ambient.
dc.description [spa] Esta tesis trata sobre el efecto de la contaminación por crudo de petróleo en el ecosistema costero mediterráneo y sobre el papel fundamental de los sedimentos marinos en la regulación y el mantenimiento de los procesos biogeoquímicos. El estudio presta especial atención a las comunidades bacterianas reductoras de sulfato y a su implicación en la degradación de contaminantes orgánicos. La diversidad, abundancia y fisiología de las bacterias reductoras de sulfato que habitan el sedimento arenoso del norte de Mallorca (Islas Baleares), fueron analizadas mediante un enfoque polifásico, basado en la combinación de experimentos in situ e in vitro, biología molecular clásica y de última generación, cultivos y determinación de actividades metabólicas. Los resultados obtenidos durante esta tesis demuestran que el sedimento mediterráneo alberga una microbiota autóctona que podría prosperar después de un derrame de crudo de petróleo y cuyo papel podría ser crucial para la transformación y la eliminación de compuestos orgánicos xenobióticos en este ambiente
dc.description [eng] This thesis discusses the fate and behave of crude oil contamination in the Mediterranean coastal ecosystem, and the essential role of the marine sediments in the regulation and maintenance of biogeochemical processes. The study pays particular attention to the role of sulphate reducing bacterial communities in the degradation of organic matter and pollutants entering the Mediterranean environment. A polyphasic approach based in the combination of in situ and in vitro experiments, next generation and classical molecular biology, cultivation, and the determination of metabolic activities, provided first insights into the diversity, abundance and physiology of sulphate reducing bacteria inhabiting the undisturbed sandy sediment at the north of Mallorca (Balearic Islands). The results obtained during the thesis demonstrate that the undisturbed Mediterranean sediment harbours an autochthonous microbiota that could prosper after a crude oil spill and which role might be crucial for the transformation and removal of hazardous organic compounds in this environment
dc.format application/pdf
dc.language eng
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Bacterial Physiology mainly bacterial degradation of hydrocarbons.
dc.subject Sedimento marino, mesocosmos, degradación anaeróbica de hidrocarburos, reducción desasimilatoria de sulfato, filogenia, hibridación fluorescente in situ, cultivos de enriquecimiento
dc.subject Sediment marí, mesocosmos, degradació anaeròbica d'hidrocarburs, reducció desasimilatoria de sulfat, filogènia, hibridació fluorescent in situ, cultius d'enriquiment, metagenoma
dc.subject Marine sediment, mesocosms, anaerobic hydrocarbon degradation, dissimilatory sulphate reduction, phylogeny, fluorescence in situ hybridization, enrichment cultures, metagenome
dc.title Sulphate-reducing bacterial diversity in a calcareous sandy sediment of Mallorca and community response to hydrocarbon contamination
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.doctorat Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics