Líquens saxícoles calcícoles de Mallorca i Cabrera. Control biològic del procés de meteorització de les roques calcàries

Show simple item record

dc.contributor Llimona Pagès, Xavier
dc.contributor Navarro-Rosinés, Pere
dc.contributor Departament de Biologia
dc.creator Fiol Mora, Lluís Antoni
dc.date 2011
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:36:20Z
dc.date.available 2017-07-10T09:36:20Z
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/TDX-1080/3-37480.dir/TDX-10803-37480.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2490
dc.description [cat] S’han catalogat 156 líquens i fongs liquenícoles, saxícoles calcícoles, de 43 localitats de Mallorca i Cabrera. Es presenta per a cada espècie una descripció elaborada a partir del material recol•lectat, i es relacionen les localitats on s’ha trobat cada tàxon. Es consideren 41 espècies com a nova aportació a la flora de les Illes Balears,10 per a Mallorca i 67 per a Cabrera. S’estudia el paper dels líquens i altres litobionts en el procés de meteorització de les roques calcàries, a partir de les anàlisi de les aigües d’escorriment superficial sobre tres parells de roques calcàries, estudiant: conductivitat, pH, alcalinitat, clorurs, sulfats, calci, magnesi, sodi, potassi i amoni. A partir de la informació aconseguida de les ACP, així com de les mesures de biomassa i de la composició mineralògica de la zona micrititzada, es demostra l’ambivalència dels líquens saxícoles com a destructors / protectors de les roques calcàries
dc.description [spa] Se han catalogado 156 líquenes y hongos liquenícolas, saxícolas calcícolas, de 43 localidades de Mallorca y Cabrera. Para cada especie se presenta una descripción elaborada a partir del material recolectado y se relacionan las localidades donde se ha encontrado cada taxón. Se consideran 41 especies como nueva aportación a la flora de las Islas Baleares, 10 para Mallorca y 67 para Cabrera. Se estudia el papel de los líquenes y otros litobiontes en el proceso de meteorización de las rocas calcàreas, a partir de la analítica de las aguas de escorrentia superficial sobre tres pares de rocas calcàreas, considerando: conductividad, pH, alcalinidad, cloruros, sulfatos, calcio, magnesio, sodio, potasio y amonio. A partir de la información obtenida de los ACP, asi como de las medidas de biomasa y de la composición mineralógica de la zona micritizada, se demuestra la ambivalencia de los líquenes saxícolas como destructores / protectores de las rocas calcáreas
dc.description [eng] A total of 156 lichens and lichenocolous fongi, saxicolous calcareous, collected from 43 sites of Majorca and Cabrera, have been cataloged. For each of the species, we present a description obtained from the collected data, and the sites where the taxons come from are listed. We present 41 species as a new contribution to the flora of the Balearic Islands: 10 for Majorca and 67 for Cabrera. From the analysis of surface runoff waters on three pairs of limestones, we also study the role of lichens and other litobionts in the process of limestone weathering, by considering the following items: conductivity, pH, alkalinity, chloridres, sulfates, calcium, magnesium, sodium, potassium and ammonium. From the information obtained from the ACP, as well as the measures of biomass and the mineralogical composition of the micritized area, we make evident the ambivalence of the saxicolous lichens acting as destructive / protective agents of the limestone
dc.format application/pdf
dc.language cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Biology
dc.subject Botany
dc.subject Líquens saxícoles, Calcícoles, Mallorca, Cabrera, Meteorització, Roques calcàries, Líquenes saxícolas, Calcícolas, Meteorización, Rocas calcáreas, Saxicolous lichens, Calcareous, Majorca, Weathering, Limestones
dc.title Líquens saxícoles calcícoles de Mallorca i Cabrera. Control biològic del procés de meteorització de les roques calcàries
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics