Estudio teórico de la reaccionabilidad de compuestos modelo de la vitamina B6 con aminas

Show simple item record

dc.contributor Donoso Pardo, Josefa
dc.contributor Frau Munar, Joan
dc.contributor Departament de Química
dc.creator Salvà Salvà, Antoni
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:36:28Z
dc.date.available 2017-07-10T09:36:28Z
dc.identifier 8469008250
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/TDX-0509/106-1446.dir/TDX-0509106-144642.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2533
dc.description [cat] S'han realitzat càlculs PM3 i DFT (B3LYP/6-31+G*) per tal de descriure els perfils de reacció de la formació de la base de Schiff entre un compost anàlog del 5'-fosfat de piridoxal i una amina, i de la transiminació. Es descriu també un estudi de la topologia de la funció densitat de càrrega de les estructures DFT segons la teoria de Bader AIM. Els detalls dels mecanismes destaquen el paper fonamental de la molècula d'aigua i dels grups polars per a la formació d'estructures de transició concertades associades a transferències d'hidrogen i per proporcionar l'estabilització als intermedis de la reacció mitjançant la formació de xarxes d'enllaços d'hidrogen, segons revela l'estudi de les propietats topològiques de la funció densitat de càrrega. És destacable que la molècula d'aigua en el complex reactiu actua com a veritable reactiu tot afavorint la transferència de hidrogen entre llocs distants.
dc.description [spa] Se han realizado cálculos PM3 y DFT (B3LYP/6-31+G*) para describir los perfiles de reacción de la formación de la base de Schiff entre un compuesto análogo del 5'-fosfato de piridoxal y una amina, y de la transiminación. Se describe un estudio de la topología de la función densidad de carga de las estructuras DFT segun la teoría de Bader AIM. Los detalles de los mecanismos destacan el papel fundamental de la molécula de agua y de los grupos polares para la formación de estructuras de transición concertadas asociadas a transferencias de hidrógeno y para proporcionar la estabilización a los intermedios de reacción mediante la formación de redes de enlaces de hidrógeno, según revela el estudio de la topología de la función densidad de carga. Es destacable que la molécula de agua en el complejo reactivo actua como reactivo permitiendo la transferencia de hidrógeno entre lugares distantes.
dc.description [eng] PM3 Quantum mechanical calculations and DFT calculations (B3LYP/6-31+G*) have been carried out in order to describe Schiff base formation of a pyridoxal 5'-phosphate analog and amine, and transimination reaction profiles. A study of the topology of the density charge function of the DFT intermediate and transition state optimized structures according to Bader's AIM theory is also described. The details of the mechanisms higlights the key role of the water molecule and the polar groups of the analog compound of vitamin B6 for the formation of concerted transition states triggered by hydrogen transfers and for providing the stabilization of intermediates by means of hydrogen bonds based networks as they are revealed by means of the topological properties of the charge density function. It is noteworthy that the water molecule in the reactive complex acts as a true reactive allowing the hydrogen transfer within distant sites.
dc.format application/pdf
dc.language spa
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Chemistry, Physical and theorical
dc.subject vitamina b6, plp, base de Schiff, carbinolamina, diamina geminal, dft, pm3, solvatació, solvatació, estudi teóric, estudi teóric, reacció, reacció, perfil de reacció, perfil de reacció, topologia de la funció densitat de càrrega, topologia de la funció densitat de càrrega, AIM, AIM, vitamina b6, vitamina b6, plp, plp, base de Schiff, base de Schiff, carbinolamina, carbinolamina, diamina geminal, diamina geminal, dft, dft, pm3, pm3, solvatación, solvatación, estudio teórico, estudio teórico, reacción, reacción, perfil de reaccion, perfil de reaccion, topología de la función densidad de carga, topología de la función densidad de carga, AIM, AIM, vitamin b6, vitamin b6, plp, plp, Schiff base, Schiff base, carbinolamine, carbinolamine, geminal diamine, geminal diamine, dft, dft, pm3, pm3, solvation, solvation, theoretical study, theoretical study, reaction, reaction, reaction profile, reaction profile, topology of the charge density function, topology of the charge density function, AIM, AIM
dc.title Estudio teórico de la reaccionabilidad de compuestos modelo de la vitamina B6 con aminas
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 54 Química
dc.subject.udc 544 Química Física
dc.doctorat Doctorat en Química (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics