Estudio de los procesos patológicos de cristalización: litiasis renal, calcificaciones cardiovasculares y osteoporosis

Show simple item record

dc.contributor Grases Freixedas, Fèlix
dc.contributor Departament de Química
dc.creator Sanchis Cortés, María del Pilar
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:36:30Z
dc.date.available 2017-07-10T09:36:30Z
dc.identifier 8469155417
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/TDX-0613.dir/TDX-0613108-141518.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2546
dc.description [cat] A la present tesi s’ha estudiat la capacitat de l’àcid úric per actuar com a inductor de la litasis renal oxalocàlcica, diferents factors implicats en la formació de les calcificacions cardiovasculars i la capacitat de distints polifosfats per prevenir l’osteoporosi. D’aquesta tesi es conclou, en primer lloc, que l’àcid úric està implicat en la formació d’un significant percentatge de càlculs renals d’oxalat càlcic monohidrat de cavitat. En segon lloc, que la formació de calcificacions cardiovasculars, anàlogament als càlculs renals papil•lars, comença amb una lesió inicial sobre la qual es poden desenvolupar els cristalls càlcics. I en tercer lloc, que el fitat (myo-inositol hexafosfat), un polifosfat natural presenta fluids i teixits fisiològics, es capaç tant d’inhibir la formació de calcificacions cardiovasculars com de prevenir la pèrdua de massa òssia a l’osteoporosi.
dc.description [spa] En esta tesis se ha estudiado la capacidad del ácido úrico para actuar como inductor de la litiasis renal oxalocálcica, diferentes factores implicados en la formación de las calcificaciones cardiovasculares y la capacidad de distintos polifosfatos para prevenir la osteoporosis. De esta tesis se concluye, en primer lugar, que el ácido úrico está implicado en la formación de un significante porcentaje de cálculos renales de oxalato cálcico monohidrato de cavidad. En segundo lugar, que la formación de calcificaciones cardiovasculares, al igual que los cálculos renales papilares, comienza con una lesión inicial a partir de la cual pueden desarrollarse los cristales cálcicos. Y en tercer lugar, que el fitato (myo-inositol hexafosfosfato), un polifosfato natural presente en fluidos y tejidos fisiológicos, es capaz tanto de inhibir la formación de calcificaciones cardiovasculares como de prevenir la pérdida de masa ósea en la osteoporosis.
dc.description [eng] The aims of this thesis have been to study the capacity of uric acid as inducer of calcium oxalate renal calculi, different factors involved in cardiovascular calcifications and the capacity of different polyphosphates to prevent osteoporosis. The conclusions of this thesis are, firstly, uric acid play an important role as inducer of an important percentage of calcium oxalate monohydrate unattached renal calculi. Secondly, the formation of cardiovascular calcification (as in papillary renal calculi) begins with a lesion over which calcium crystals can develop. And thirdly, phytate (myo-inositol hxaphosphate), a natural occurring polyphosphate, can inhibit cardiovascular calcification as well as prevent bone mass loss in osteoporosis.
dc.format application/pdf
dc.language spa
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Chemistry
dc.subject Kidneys Calculi
dc.subject Calcification
dc.subject Osteoporosis
dc.subject litiasi renal, calcificacions cardiovasculars, osteporosi
dc.title Estudio de los procesos patológicos de cristalización: litiasis renal, calcificaciones cardiovasculares y osteoporosis
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record