Anàlisis, caracterització i dinàmica de les formes erosives Blowout en sistemes dunars de Mallorca i Menorca (Illes Balears)

Show simple item record

dc.contributor Pons Buades, Guillem Xavier
dc.contributor Departament de Geografia
dc.creator Mir Gual, Miquel
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:37:04Z
dc.date.available 2017-07-10T09:37:04Z
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/Mir_Gual.dir/Mir_Gual_Miquel.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2597
dc.description [cat] L’estat de conservació dels sistemes dunars litorals juga un paper clau vers als interessos socials i econòmics d’emplaçaments a on, tal i com passa a les Illes Balears, la major part de la seva activitat econòmica es desenvolupa a la costa. En aquest sentit és important potenciar el coneixement sobre els mecanismes que condicionen l’estat de conservació d’aquests ambients, i també que poden induir als seus patrons erosius. La tesi que es presenta té com a objectiu principal determinar l’estat de conservació d’alguns sistemes dunars de les illes de Mallorca i Menorca a partir de la caracterització de les formes erosives blowouts existents en primera línia. A més s’endinsa en investigar sobre la dinàmica eòlica i sedimentària donada en aquests ambients sota diferents intensitats energètiques per a poder determinar quins són els patrons de transport de sediment des de la platja cap a l’interior del sistema dunar.
dc.description [eng] Conservation state of coastal dune systems has an important role as for the social and economic interests of places that, such as Balearic Islands, most of their economic activity develops over coastal areas. In this sense it is important enhance the knowledge about the mechanisms that determine the conservation state of these environments, as well as of those that can induce their erosion patterns. This thesis has as a main purpose determine the conservation state of some dune systems from Mallorca and Menorca (Balearic Islands) through the characterization of the blowouts existing along the first line of dunes. Moreover it aims increase the knowledge about the aeolian and sedimentary dynamics on these environments under different energy intensities to be able to determine which are the patterns of sediment transport from the beach to the innermost of the dune complex.
dc.format application/pdf
dc.language cat
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Physical Geography
dc.subject blowouts, caracterización, dinámica, sistemas dunares, geomorfología litoral, Mallorca, Menorca
dc.subject blowouts, characterization, Dynamics, dune systems, coastal geomorphology, Mallorca, Menorca
dc.subject blowouts, caracterització, dinàmica, sistemes dunars, geomorfologia litoral, Mallorca, Menorca
dc.title Anàlisis, caracterització i dinàmica de les formes erosives Blowout en sistemes dunars de Mallorca i Menorca (Illes Balears)
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.doctorat Doctorat en Geografia (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record