Dinàmica no lineal de sistemes làsers: potencials de Lyapunov i diagrames de bifurcacions

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)