Robert Graves y Mallorca

Show simple item record

dc.contributor Fiol Guiscafré, Joan Miquel
dc.contributor Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina
dc.creator Segui Aznar, Juana María
dc.date 2005
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:37:10Z
dc.date.available 2017-07-10T09:37:10Z
dc.identifier 9788469251195
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/TDX-0326.dir/TDX-0326109-091824.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2664
dc.description [cat] Robert Graves i Mallorca: les seves narracions curtes Aquest treball d’investigació explora i analitza divuit narracions curtes de Robert Graves publicades al llarg dels anys 1947 a 1962. Està dirigit a establir la relació entre Graves i Mallorca mitjançant els elements autobiogràfics i locals que es poden trobar en les narracions. La idiosincràsia de l’illa queda reflectida en la descripció i comportament dels personatges, en els aspectes socials, polítics, culturals i lingüístics, i en l’escenari espaciotemporal d’aquestes narracions; tots aquests elements han servit a Graves per a conformar-les, sempre des del seu personal punt de vista. Es tracta d’un treball hermenèutic sobre el color local en la narrativa breu de Graves. Consta d’una anàlisi filològica o de crítica textual, seguida de l’aportació de la font, notícies, anècdotes, fets biogràfics i altres elements que serviren d’inspiració a l’autor.
dc.description [spa] Robert Graves y Mallorca: su narrativa breve mallorquina Este trabajo de investigación explora y analiza dieciocho relatos breves escritos por Robert Graves a lo largo de los años 1947 a 1962. El estudio se centra sobre todo en mostrar a través de estas obras la relación que existió entre Robert Graves y Mallorca, rastreando en ellas elementos autobiográficos y locales. Se muestra como la idiosincrasia del lugar, reflejada en la descripción y comportamiento de los personajes, en los aspectos sociales, políticos, culturales y lingüísticos, y en el escenario espacial-temporal donde tienen lugar estos relatos, ha ido conformando estas historias narradas desde el punto de vista de Robert Graves. Es un trabajo hermenéutico acerca del color local en la narrativa breve de Robert Graves. Dicho estudio se apoya primeramente en un componente de tipo filológico o crítica textual, seguido de la aportación de las fuentes, noticias, anécdotas hechos biográficos y otros que sirvieron de inspiración al autor.
dc.description [eng] Robert Graves and Majorca: His Majorcan Short Stories In this research, eighteen short stories written by Robert Graves and published along 1947 and 1962 are explored and analyzed. It focuses on the relationship between Graves and Majorca through the autobiographical and local elements found in the stories. It shows how the idiosyncrasy of the place, reflected on the description and behaviour of the characters, on the social, political cultural and linguistic aspects and the spatial-temporal setting where these stories are settled, has formed these stories told from Graves’s point of view. It is a hermeneutic work on the local colour of Graves’s short narrative. This study relies firstly on a philological component or textual criticism, followed by the source, news, anecdotes, biographical facts and other elements that inspired the writer.
dc.format application/pdf
dc.language spa
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Literature
dc.subject Graves, Robert, 1895-1985
dc.title Robert Graves y Mallorca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 8 Lingüística i Literatura


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics