Estudio teórico de las interacciones entre aniones y sistemas pi

Show simple item record

dc.contributor Deyà Serra, Pere Maria
dc.contributor Frontera Beccaria, Antonio
dc.contributor Departament de Química
dc.creator Garau Rosselló, Carolina
dc.date 2006
dc.date.accessioned 2017-07-10T09:37:13Z
dc.date.available 2017-07-10T09:37:13Z
dc.identifier 8469013645
dc.identifier http://ibdigital.uib.cat/greenstone/collect/tesisUIB/index/assoc/TDX-0920/106-1138.dir/TDX-0920106-113827.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2686
dc.description [cat] S'ha descrit un nou tipus d'interacció no covalent entre molècules amb sistemes pi i anions. S'han emprat mètodes computacionals ab initio per estudiar complexos on l'ió es situa sobre un anell aromàtic. Aquests complexos anió-pi són governats per forces d'inducció (polarització) i electrostàtiques si el moment quadrupolar del compost aromàtic és significatiu. En els enllaços intermoleculars, la complexació amb anions representa un augment de la densitat electrònica i llur escurçament, i també un guany en l'aromaticitat, en contrast amb els complexos catió-pi. Els complexos ternaris anió-p-catió són molt favorables i la interacció és principalment electrostàtica. Un mateix anió pot establir múltiples interaccions amb diferents sistemes p, totes amb caràcter additiu. S'han trobat interaccions anió-p en estructures cristal·logràfiques que constitueixen evidències experimentals. Aquestes interaccions podràn ser usades en el disseny de receptors d'anions, així com també ajudar a resoldre efectes intermoleculars inexplicats fins avui.
dc.description [spa] Se ha descrito un nuevo tipo de interacción no covalente entre moléculas con sistemas p y aniones. Se han utilizado métodos computacionales ab initio para estudiar complejos donde el ión se sitúa sobre un anillo aromático. Estos complejos anión-p están gobernados por fuerzas de inducción (polarización) y electrostáticas si el momento cuadrupolar del compuesto aromático es significativo. En los enlaces intermoleculares, la complejación con aniones representa un aumento de la densidad electrónica y su acortamiento, así como una ganancia en la aromaticidad, en contraste con los complejos catión-p. Los complejos ternarios anión-p-catión son muy favorables y la interacción es principalmente electrostática. Un mismo anión puede establecer múltiples interacciones con diferentes sistemas p, todas con carácter aditivo. Se han encontrado interacciones anión-p en estructuras cristalográficas que constituyen evidencias experimentales. Estas interacciones podrán ser usadas en el diseño de receptores de aniones, así como también ayudar a resolver efectos intermoleculares inexplicados hasta la fecha.
dc.description [eng] A new type of non covalent interaction between molecules with pi systems and anions has been described. Ab initio computational methods have been used to study complexes where the anion is located over an aromatic ring. These anion-pi complexes are governed by induction (polarization) and electrostatic, if the quadrupolar moment of the aromatic ring is significant, forces. Regarding tje features of the aromitc ring, the anion complexation induces an increase in the electron density and a bond shortening, as well as a gain in the aromaticity, in contrast with cation-pi complexes. Ternary anion-pi-cation compexes are very favourables and the interaction is principally electrostatic. An anion can stablish multiple interactions with different pi systems, all of them additive in nature. Anion-pi interactions in crystallographic structures have been found, constituting experimental evidencies. These interactions could be used for the design of anion receptors and could help to solve inexplicable intermolecular effects to date.
dc.format application/pdf
dc.language spa
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.relation Tesis doctorals de la UIB
dc.rights all rights reserved
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject Paraules clau: interaccions moleculars, anions, sistemes pi, interacció anió-pi, càlculs ab initio. Palabras clave: interacciones moleculares, aniones, sistemas pi, interacción anión-pi, cálculos ab initio. Keywords: molecular interactions, anions, pi systems, anion-pi interaction, ab initio calculations
dc.title Estudio teórico de las interacciones entre aniones y sistemas pi
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.udc 54 Química
dc.doctorat Doctorat en Química (extingit)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics