Quantificació del paper de les praderies d’angiospermes marines en la producció de recursos pesquers

Show simple item record

dc.contributor Marbà Bordalba, Núria
dc.contributor.author Guasp Bosch, Elisabet Maria
dc.date.accessioned 2017-10-03T10:58:16Z
dc.date.available 2017-10-03T10:58:16Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2749
dc.description.abstract Ja des de temps antics les persones s’aprofiten d’allò que els hi proporciona la natura per millorar la seva qualitat de vida. Aquests processos a partir dels quals s’extreuen bens i serveis a partir dels ecosistemes s’anomenen Serveis Ecosistèmics. Entre els serveis s’hi troben l’obtenció de fàrmacs, materials de construcció, teixits i aliments. És en aquest punt on els ecosistemes marins adquireixen una gran importància. Un dels hàbitats més importants a la Mediterrània són les praderies de Posidonia oceanica. Aquestes praderies actuen com a hàbitat de molts d’animals, que podran tenir un paper clau en la pesca i l’alimentació humana. En aquest estudi es va voler quantificar el valor econòmic de la pesca, tant comercial com recreativa, d’espècies associades a les praderies de P. oceanica. Per una banda es va quantificar la pesca recreativa a la badia de Palma amb un valor total comprès entre 4.491,54 i 6.805, 49 euros a l’any. Per l’altra, es va poder veure com entre el 20% - 42% del valor dels recursos pesquers de Balears comercialitzats presentaven una relació amb les praderies, aportant entre uns 3 – 8 milions d’euros a l’any, fent de les praderies de P. oceanica un hàbitat clau per l’economia, el benestar de les persones i el manteniment de la diversitat a les Illes Balears ca
dc.description.abstract Since ancient times people take advantage of what nature provides them to improve their quality of life. These processes from which are extracted from goods and services of ecosystems are called ecosystem services. Among the services they are getting medicines, building materials, textiles and foods. This is the point where marine ecosystems are of great importance. One of the most important habitats in the Mediterranean are the Posidonia oceanica meadows. These seagrass meadows act as habitat for many animals, which may play a key role in fisheries and human nutrition. This study aimed to quantify the economic value of fisheries, both commercial and recreational species associated with P. oceanica meadows. On one side recreational fishing in Palma bay was estimated to have a total value between 4.491.54 and 6.805, 49 € per year. On the other hand, between 20% - 42% of the value of marketed species had a relationship with meadows, contributing between about 3-8 € million a year, making P. oceanica meadows a key habitat for the economy, people's welfare and the maintenance of diversity in Balearic Islands. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 574 - Ecologia general i biodiversitat
dc.title Quantificació del paper de les praderies d’angiospermes marines en la producció de recursos pesquers ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Serveis ecosistèmics ca
dc.subject.keywords Posidonia oceànica ca
dc.subject.keywords Pesca ca
dc.subject.keywords Illes Balears ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics