Estudi dels organismes epibionts en tortugues marines del Centre de Recuperació de Fauna Marina

Show simple item record

dc.contributor Mateu Vicens, Guillem
dc.contributor.author Jiménez Jofre, Maria de Lluc
dc.date.accessioned 2017-10-03T12:27:37Z
dc.date.available 2017-10-03T12:27:37Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2755
dc.description.abstract Les tortugues marines habiten els oceans des de fa més de 100 milions d’anys, i tenen una gran implicació en el funcionament d’aquests com a conseqüència de la seva ecologia, que ha permès, per exemple, el transport de nutrients de l’oceà a les platges. En els darrers 100 anys, però, les poblacions de les set espècies de tortugues marines existents han disminuït de forma dràstica arreu del món degut, principalment, a les activitats antropogèniques, com la pesca furtiva o la contaminació del medi marí. L’estructura externa de les tortugues marines així com una forma de vida completament aquàtica, permeten que certes espècies de flora i fauna marines puguin colonitzar regions com la closca i la pell, adaptant-se a viure a sobre d’un altre ésser viu, en un procés conegut com a epibiosis. El present treball analitza dades de presència/absència de les diferents espècies d’epibionts observades per tal de conèixer més sobre les seves interaccions amb l’hoste, així com obtenir la màxima informació possible sobre l’hoste a través de les característiques de les espècies que el colonitzen. S’han identificat un total de 10 espècies, pertanyents a la divisió Phaeophyta dels vegetals marins i als phyla Arthropoda i Foraminifera. En aquest darrer phylum, destaca’m la primera cita del foraminífer bentònic Ammonia beccarii com a epibiont de Caretta caretta. ca
dc.description.abstract Sea turtles have been dwelling oceans since more than 100 million years ago, participating with oceans’ functioning due to their ecology which has allowed sand dunes to settle or to transport nutrients from the ocean to the beaches. In the last 100 years, the population of the remaining seven species of sea turtles have decreased worldwide with a rapid rate, due to anthropogenic activities such as poaching or marine pollution. Sea turtles’ external structure as well as a completely aquatic life, allow specific marine species to colonize regions like skin and shell, adapting themselves to live above another living being, in a process called epibiosis. This present study analyzes presence/absence data of the epizootic species observed, in order to know more about their interactions with the host, as well as to obtain information related to the host through characteristics of the species that colonize it. A total of 10 species have been identified, belonging to the Phaeophyta division of marine plants and to the Arthropoda and Foraminifera phyla. In the latter phylum, we highlight the first report of the benthonic foramifera Ammonia beccarii as an epizoic of Caretta caretta. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 59 - Zoologia
dc.title Estudi dels organismes epibionts en tortugues marines del Centre de Recuperació de Fauna Marina ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Caretta caretta ca
dc.subject.keywords Epibionts ca
dc.subject.keywords Mar Mediterrani ca
dc.subject.keywords Tortugues marines ca
dc.subject.keywords Avaraments ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record