Estudi de l'efecte de la salinitat sobre l'activitat respiratòria en Arabidopsis thaliana

Show simple item record

dc.contributor Ribas Carbó, Miquel
dc.contributor.author Alonso Forn, David
dc.date.accessioned 2017-10-04T12:28:34Z
dc.date.available 2017-10-04T12:28:34Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2771
dc.description.abstract La salinitat és un greu problema que afecta sòls de tot el món i per tant a les plantes de manera que redueix el creixement i la producció de molts cultius. Per créixer, la planta necessita tenir un bon estat hídric que es veu afectat per l’estrès salí. Un enzim clau durant l’estrès salí és l'oxidasa alternativa (AOX) que es troba a la cadena respiratòria. La hipòtesi d’aquest estudi és que l'activitat d'AOX estarà relacionada amb l'estat hídric de la planta. S'ha mesurat la capacitat, l'activitat (mitjançant la tècnica del fraccionament d'isòtops d'oxigen) i el contingut hídric relatiu a plantes d'Arabidopsis thaliana wild-type i mutants knockout del gen aox1a (SALK_084897), el qual codifica per AOX. S'ha sotmès a les plantes a una concentració 300 mmol de NaCl durant 24 hores. Com a resultat s'ha observat un augment en l'activitat d'AOX en condicions d'estrès salí i una reducció del contingut hídric relatiu i s'ha comprovat que la capacitat d'AOX no correlaciona amb la seva activitat ca
dc.description.abstract Salinity is a serious problem that affects soils around the world and therefore the plants, reducing the growth and yield of many crops. For growing, plants need a good hydric status that is affected by salt stress. An important enzyme in salt stress is the alternative oxidase (AOX) of respiration chain. The hypothesis of this study is that AOX activity is related to water status of the plant. AOX capacity, activity (using the oxygen isotope fractionation technique) and relative water content have been measured in Arabidopsis thaliana mutants and wild-type knockout aox1a gene (SALK_084897), which encodes for AOX. Plants have been exposed to a concentration of 300 mmol NaCl for 24 hours. Results show an increase in the activity of AOX in salt stress conditions, a reduction in relative water content and found that the capacity of AOX not correlated with their activity ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject 57 - Biologia
dc.subject 577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica
dc.title Estudi de l'efecte de la salinitat sobre l'activitat respiratòria en Arabidopsis thaliana ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Salinitat ca
dc.subject.keywords Respiració ca
dc.subject.keywords Arabidopsis thaliana ca
dc.subject.keywords RWC ca
dc.subject.keywords AOX ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics