El primitivisme: relectures del primitiu en l’Art de les avantguardes històriques.

Show simple item record

dc.contributor.author Aloy Fullana, Gregori
dc.date.accessioned 2017-10-16T13:26:49Z
dc.date.available 2017-10-16T13:26:49Z
dc.date.issued 2017-10-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2803
dc.description.abstract [cat] El colonialisme europeu, ja in iciat al s. XIX, consolidà ponts de connexió amb les cultures natives no occidentals; un procés que portà implícitament una idea generalitzada del primitiu. Al traspàs de segle, l’auge del colonialisme subratllà un esperit de superioritat occidental de la mà d’una curiositat cap allò exòtic que empatà amb l’Art dels inicis del s. XX. A partir d’aquí es donà inici al primitivisme propi de les avantguardes; un corrent que evolucionà a partir de l’atenció compartida de moviments i artistes d’avantguarda cap a l’art i les cultures primitives que motivà a una experimentació multidisciplinària constant. ca
dc.description.abstract [ang] The European colonialism, already started at the XIX century, connected wi th the non - occidental native cultures; a process that implied a generalized idea of the primitive. At the turn of the century, the increase of the colonialism highlighted a spirit of occidental superiority together with an exotic curiosity that tied with the Art of the beginnings of the XX century. Since then, it began the primitvism of the avant - gardes; a trend that evolved thanks to the shared attention with the movements and artists of avant - garde towards the art and the primitive cultures which motiva ted a constant multidisciplinary experimenta- tion. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Art ca
dc.title El primitivisme: relectures del primitiu en l’Art de les avantguardes històriques. ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords Art ca
dc.subject.keywords Primitiu ca
dc.subject.keywords Primitivisme ca
dc.subject.keywords Colonialisme ca
dc.subject.keywords Exòtic ca
dc.subject.keywords Occident ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record