Design of ensemble prediction systems based on potential vorticity perturbations and multiphysics. Test for western Mediterranean heavy precipitation events

Show simple item record

dc.contributor Romero March, Romualdo
dc.contributor.author Vich Ramis, Maria del Mar
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2017-10-27T09:42:03Z
dc.date.available 2017-10-27T09:42:03Z
dc.date.issued 2017-10-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2866
dc.description.abstract [cat] L'objectiu principal d'aquesta tesi és millorar l'actual capacitat de predicció de fenòmens meteorològics de pluja intensa potencialment perillosos a la Mediterrània occidental. Es desenvolupen i verifiquen tres sistemes de predicció per conjunts (SPC) que tenen en compte incerteses presents en els models numèrics i en les condicions inicials. Per generar els SPC s'utilitza la connexió entre les estructures de vorticitat potencial (VP) i els ciclons, a més de diferents esquemes de parametrització física. Es mostra que els SPC proporcionen una predicció més hàbil que la determinista. Els SPC generats pertorbant les condicions inicials han obtingut millor puntuació en verificacions estadístiques. Els resultats d'aquesta tesi mostren la utilitat i la idoneïtat dels mètodes de predicció basats en la pertorbació d'estructures de VP de nivells alts, precursors de les situacions ciclòniques. Els resultats i estratègies presentats pretenen ser un punt de partida per a futurs estudis que facin ús d'aquests mètodes. ca
dc.description.abstract [eng] The main goal of this thesis is to improve the current prediction skill of potentially hazardous heavy precipitation weather events in the western Mediterranean region. We develop and test three different ensemble prediction systems (EPSs) that account for uncertainties present in both the numerical models and the initial conditions. To generate the EPSs we take advantage of the connection between potential vorticity (PV) structures and cyclones, and use different physical parameterization schemes. We obtain an improvement in forecast skill when using an EPS compared to a determinist forecast. The EPSs generated perturbing the initial conditions perform better in the statistical verification scores. The results of this Thesis show the utility and suitability of forecasting methods based on perturbing the upper-level precursor PV structures present in cyclonic situations. The results and strategies here discussed aim to be a basis for future studies making use of these methods. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso eng ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Física ca
dc.title Design of ensemble prediction systems based on potential vorticity perturbations and multiphysics. Test for western Mediterranean heavy precipitation events ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Ciclons Mediterranis ca
dc.subject.keywords Sistema de predicció per conjunts ca
dc.subject.keywords Verificació de la predicció ca
dc.subject.keywords Pertorbacions de vorticitat potencial ca
dc.subject.keywords Mulifísica ca
dc.subject.keywords Model adjunt ca
dc.subject.keywords Ciclones Mediterráneos ca
dc.subject.keywords Sistema de predicción por conjuntos ca
dc.subject.keywords Verificación de la predicción ca
dc.subject.keywords Perturbaciones de vorticidad potencial ca
dc.subject.keywords Mulifísica ca
dc.subject.keywords Modelo adjunto ca
dc.subject.keywords Mediterranean cyclones ca
dc.subject.keywords Ensemble prediction systems ca
dc.subject.keywords Forecast verification ca
dc.subject.keywords Potential vorticity perturbations ca
dc.subject.keywords Multiphysics ca
dc.subject.keywords Adjoint model ca
dc.doctorat Doctorat en Física (vigent)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics