Anàlisi de necessitats de formació del professorat d'Educació Primària de les Illes Balears

Show simple item record

dc.contributor Sureda Negre, Jaume
dc.contributor.author Oliver Trobat, Miquel Francesc
dc.date 1999
dc.date.accessioned 2017-10-27T10:10:37Z
dc.date.available 2017-10-27T10:10:37Z
dc.date.issued 2017-10-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/2867
dc.description.abstract [cat] El propòsit de la tesi és detectar, especificar, prioritzar i proposar solucions a les necessitats de formació dels professors d'educació primària de les Illes Balears. El treball es divideix en dues parts, en la primera –teòrica– s'ubiquen les Anàlisis de Necessitats Formatives en el seu context, és a dir: en el de la Formació Permanent del Professorat i s'estudia el rol d'aquests en els processos de gestió, planificació, avaluació i millora de les organitzacions. La segona part –empírica– es centra en la investigació. Es presenta el plantejament metodològic: els propòsits generals, els objectius, les hipòtesis, els instruments de mesura elaborats, els procediments de recollida de dades, les característiques de la mostra i el disseny de la investigació. El treball finalitza amb una recapitulació de les principals conclusions que es desprenen de l'estudi, propostes d'intervenció i, finalment, recomanacions per a futures investigacions ca
dc.description.abstract [spa] El propósito de la tesis es detectar, especificar, priorizar y proponer soluciones a las necesidades de formación de los profesores de educación primaria de les Illes Balears. El trabajo se divide en dos partes, en la primera –teórica– se ubican los Análisis de Necesidades Formativas en su contexto, es decir: en el de la Formación Permanente del Profesorado y se estudia el rol de estos en los procesos de gestión, planificación, evaluación y mejora de las organizaciones. La segunda parte –empírica– se centra en la investigación. Se presenta el planteamiento metodológico: los propósitos generales, los objetivos, las hipótesis, los instrumentos de medición elaborados, los procedimientos de recogida de datos, las características de la muestra y el diseño de la investigación. El trabajo finaliza con una recapitulación de las principales conclusiones que se desprenden del estudio, propuestas de intervención y, finalmente, recomendaciones para futuras investigaciones. ca
dc.description.abstract [eng] The purpose of the thesis is to detect, specify, prioritise and put forward solutions to the training needs of primary school teachers in the Balearic Islands. The study is divided into two parts: the first part, which is theoretical, places training needs analyses in their context, i.e., in on-going teacher training, and studies their role in the processes of management, planning, evaluating and improving organisations. The second part, which is empirical, focuses on research. The methodological approach is presented: general goals, objectives, hypotheses, measurement instruments devised, data collection procedures, sample characteristics and research design. The study concludes with a recap of the main conclusions drawn, intervention proposals and lastly, recommendations for future studies. ca
dc.format application/pdf
dc.language.iso cat ca
dc.publisher Universitat de les Illes Balears
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights all rights reserved
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Educació ca
dc.title Anàlisi de necessitats de formació del professorat d'Educació Primària de les Illes Balears ca
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis ca
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.subject.keywords Necessitat de formació ca
dc.subject.keywords Anàlisi de necessitats formatives ca
dc.subject.keywords Formació del professorat ca
dc.subject.keywords Formació permanent del professorat ca
dc.subject.keywords Desenvolupament professional del professorat ca
dc.subject.keywords Necesidad de formación ca
dc.subject.keywords Análisis de necesidades formativas ca
dc.subject.keywords Formación del profesorado ca
dc.subject.keywords Formación permanente del profesorado ca
dc.subject.keywords Desarrollo profesional del profesorado ca
dc.subject.keywords Training needs ca
dc.subject.keywords Training needs analysis ca
dc.subject.keywords Teacher training ca
dc.subject.keywords On-going teacher training ca
dc.subject.keywords Professional teacher development ca
dc.doctorat Doctorat en Educació (vigent)


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics