Anàlisi financer real d’un agroturisme i d’un hotel rural

Show simple item record

dc.contributor Martorell Cunill, Onofre
dc.contributor.author Binimelis Massanet, Victòria
dc.date.accessioned 2017-11-10T09:03:41Z
dc.date.available 2017-11-10T09:03:41Z
dc.date.issued 2017-11-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3033
dc.description.abstract [cat] Aquest treball presenta el cas de dos establiments turístics semblants i a la vegada diferents. Es tracta d’un hotel rural i d’un agroturisme situats un al costat de l’altre. En el següent document es fa una anàlisi dels dos establiments. Comença fent una descripció exhaustiva de totes les seves característiques. S’incorporen fotografies per tal de donar a conèixer el més exactament possible cada establiment. És a dir, per poder distingir les diferències d’ambdós. Així mateix també s’incorpora informació de quins tipus de turistes elegeixen comprar el producte, quins preu paguen, etc. A continuació s’exposen dades d’interès com balanços de situació, comptes d’ingressos i despeses, etc. que són utilitzades per calcular els percentatges horitzontals, verticals, ràtios, punt mort, graus d’apalancament, etc. Llavors, a partir d’aquests resultats, podem fer una comparativa dels dos negocis i també una comparativa respecte a les dades sectorials. Per acabar, el treball incorpora un apartat de propostes de millora ja que a partir dels resultats obtinguts es fa evident la necessitat d’aplicar alguns canvis per tal de millorar. Així doncs, aquest Treball de Fi de Grau es basa fonamentalment en aquesta anàlisi, la comparativa entre els dos establiments i amb les dades sectorials que facilita el Banc d’Espanya. L’anàlisi es fonamenta en documents i dades reals i actuals dels dos establiments per tal que el resultat de l’anàlisi sigui el més aproximat possible a la realitat ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Turisme i hoteleria ca
dc.title Anàlisi financer real d’un agroturisme i d’un hotel rural ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords producte ca
dc.subject.keywords competència ca
dc.subject.keywords debilitats ca
dc.subject.keywords fortaleses ca
dc.subject.keywords estratègia ca
dc.subject.keywords percentatges verticals ca
dc.subject.keywords percentatges horitzontals ca
dc.subject.keywords ràtios ca
dc.subject.keywords punt mort ca
dc.subject.keywords grau d’apalancament ca
dc.subject.keywords comparativa ca
dc.subject.keywords dades sectorials ca
dc.subject.keywords polítiques de millora ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics