Identificació de la regió de EF-Tu implicada en la interacció de P. aeruginosa amb les cèl·lules humanes.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)