Ruta turisticocultural pel Call de Palma

Show simple item record

dc.contributor Forteza Oliver, Miquela
dc.contributor.author Lladó Aguiló, Maria del Mar
dc.date.accessioned 2017-11-16T10:15:47Z
dc.date.available 2017-11-16T10:15:47Z
dc.date.issued 2017-11-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11201/3378
dc.description.abstract [cat] Durant molts d’anys la indústria turística a Mallorca, s’ha centrat bàsicament en el turisme de sol i platja, però gràcies a la revaloració del patrimoni, s’han elaborat tot una sèrie d’estratègies per potenciar el turisme cultural, convertint-se en una alternativa al turisme convencional. A més, la creació de productes turisticoculturals de qualitat aporten més competitivitat al destí. En aquest TFG, hem tractat de dissenyar una ruta turisticocultural sobre el Call de Palma, com a producte turístic fora de les típiques rutes, que ofereix la ciutat. El treball està dividit en sis apartats, a on l’anàlisi històric ha estat de vital importància per a poder elaborar la ruta. Tot el recorregut de la visita es centra en les vivències patides pel poble jueu, des de la conquesta del rei En Jaume fins el segle XX, fent una ruta pels dos grans Calls, destacant els principals esdeveniments que ocorregueren dins els barris. Un aspecte clau és, la incidència en la singularitat que envolta el tema i la perdurabilitat en el temps, fent-lo un fet insòlit i lamentable dins la nostre història, inclús es parla, d’un succés únic en el món. En definitiva, són un conjunt de fets històrics que mai s’han d’oblidar, ja que formen part de la nostra identitat cultural ca
dc.description.abstract [eng] For many years the tourism industry in Mallorca, basically has focused on sun and beach tourism, but thanks to the revaluation of the heritage, various strategies have been elaborated to boost the cultural tourism, becoming an alternative to the conventional tourism. In addition, the creation of quality tourist-cultural products bring more competitiveness to the destination. In this final degree project, we have tried to design a tourist-cultural tour about the Call of Palma, as a touristic product outside of the typical tours that the city offers. The project is divided in six parts, where the historical analysis has been vital to elaborate the tour. All the tour of the visit is based to the experience suffered by the Jewish people, since the conquest of the King Jaume until the twentieth century, making a tour through the two great Calls, highlighting the main events that occurred into the quarter. A key aspect is, the incidence in the singularity that wrap the topic and the durability in the time, making it an unusual event and unfortunate in our history, even talking, as an event unique in the world. In short, are a set of historical events that we never have to forget, because it is a part of our cultural identity. ca
dc.language.iso cat ca
dc.subject.classification Matèries generals UIB::Turisme i hoteleria ca
dc.title Ruta turisticocultural pel Call de Palma ca
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis ca
dc.subject.keywords ruta turisticocultural ca
dc.subject.keywords turisme cultural ca
dc.subject.keywords Call de Palma ca
dc.subject.keywords persecució jueva ca


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics