La figura del Real Decret-llei com a instrument normatiu habitual per gestionar la crisi econòmica.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)